11 września 2023 roku odbyła się konferencja „Realizacja ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” organizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W konferencji można było wziąć udział online lub stacjonarnie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Konferencja odbyła się z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia ustawy.

Fundacja ECHO była tam obecna, bowiem dostępność jest dla nas bardzo ważnym obszarem naszej działalności. W codziennej pracy staramy zapewnić naszym podopiecznym jak najlepsze wsparcie i pomagamy pokonywać bariery, zwłaszcza te dotyczące komunikowania się.

Wydarzenie stanowiło okazję do zdobycia wiedzy, podzielenia się doświadczeniami oraz budowania świadomości na temat kwestii związanych z dostępnością. Udział w konferencji był ważny z uwagi na to, że zapewnienie dostępności wciąż jest trudnym do realizacji zadaniem, z którym zmagają się zarówno instytucje, które zgodnie z ustawą mają obowiązek ją zapewnić, jak również organizacje pozarządowe, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Wymagania są duże i łączą ze sobą wiele czynników, finansowe, prawne, techniczne i ludzkie. Od dawna wiemy, że mimo zapewnienia sprzętu i usług w zakresie dostępności, nie będzie ona spełniona, gdy nie będzie świadomości wśród pracowników administracji publicznej, dlatego ważne są szkolenia i uwrażliwianie.

W trakcie konferencji organizatorzy mieli trudne wyzwanie, aby w jednakowym stopniu zapewnić dostępność wszystkim uczestnikom z niepełnosprawnościami. Znacznie łatwiej jest spełnić jedno oczekiwanie niż wiele w jednym czasie.