Powstała strona internetowa na której będą zbierane informacje potrzebne, by sprawniej pomagać g/Głuchym uchodźcom

Strona zawiera:

-kontakty do tłumaczy ukraińskiego języka migowego on-line, do listy tłumaczy-wolontariuszy.

-kontakty do organizacji i placówek, które pomagają g/Głuchym.

Stronę www stworzył i prowadzi Bartosz Marganiec. Do niego można zgłaszać każdą formę pomocy, jaką chcecie jeszcze dopisać do strony.

Zapraszamy: https://glusiuchodzcy.pl

jesteśmy z wami