Od 1975 roku związana z Wydziałem Pedagogicznym UW, specjalizująca się w  integracji edukacyjnej i społecznej – uwarunkowaniach i mechanizmach procesu włączania w główny nurt życia społecznego osób  z niepełnosprawnościami oraz problemami  stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu.

Autorka licznych publikacji z tego zakresu m.in. monografii: Postawy społeczne młodzieży niepełnosprawnej (1990), Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Model kształcenia integracyjnego (1997, 2007), Pokochaj mnie mamo!, czyli dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka (2008), Integracja edukacyjna a integracja społeczna. Satysfakcja z życia osób niedosłyszących (2015). Współautorka monografii: Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje (2018) oraz autorka licznych artykułów z tego zakresu, wydanych w  publikacjach zbiorowych i czasopismach naukowych.

Od 1995 roku jestem jednym z współzałożycieli  Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-,  członkiem Zarządu, a także Kierownikiem Placówki Wsparcia powołanej przy Fundacji. Aktywnie uczestniczę w działalności Forum Inicjatyw Organizacji Pozarządowych i Zespole Organizacji Pozarządowych działającym przy Biurze Rzecznika Praw Dziecka.


Mam niedosłuch od urodzenia. Mam dwoje dorosłych dzieci, w tym niedosłyszącą córkę – jedną z pierwszych podopiecznych Fundacji ECHO. Jestem współzałożycielką (1995) i Wiceprezeską Zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-. Posiadam wieloletnie doświadczenie (od 1993 r.) i wszechstronne kompetencje związane z wdrażaniem i stosowaniem najnowszych technologii informacyjno-informatycznych w wielu środowiskach, głównie w NGO, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami.
Kilkanaście lat byłam trenerką szkoleń komputerowych stacjonarnych oraz w systemie blended-learning. Od 1995 roku jestem koordynatorką projektów związanych z aktywizacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz ekspertką i rzeczniczką osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności osób słabosłyszących i Głuchych.

W codziennej pracy z podopiecznymi Fundacji ECHO wspieram ich prowadząc zajęcia pedagogiczne grupowe i indywidualne, pomagam w rozwiązywaniu problemów socjalnych, prawnych i wielu innych. Zajmuję się także grupą głuchych seniorów w ramach Grupy Samopomocy. Poza Fundacją ECHO działam w Polskim Towarzystwie Informatycznym, którego jestem członkinią od 2001 r.


Mam duże doświadczenie w pracy z grupami dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym (również grupami integracyjnymi i z trudnościami rozwojowymi) w obszarze twórczości, umuzykalniania, teatru i projektowania rozwoju.
Praca z dziećmi niedosłyszącymi jest dla mnie bardzo naturalna, jako siostra niedosłyszącego brata brałam udział w wielu integracyjnych formach w Fundacji- początkowo jako uczestniczka, później jako wolontariuszka. W innych organizacjach i formach staram się szerzyć praktyczne umiejętności wychowawców w integracji i włączaniu osób niepełnosprawnych.

W Fundacji prowadzę terapię grupową umuzykalniającą- tzw. gordonki. Również elementy metody harcerskiej towarzyszą nam w odkrywaniu komunikacji muzycznej- pozytywność, indywidualność, wzajemność oddziaływań, dobrowolność, naturalność i pośredniość. Dzieciom oddaję serce i uśmiech, zaś rodziców chcę wzmacniać w umiejętnościach wokalnych, by wspólnie tworzyć bogaty dźwiękowo świat wokół dzieci.

Prywatnie jestem mamą młodego urwisa, żoną, wychowawcą i metodykiem harcerskim. Codziennie śpiewam, gram, organizuję, animuję i szkolę.Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny o specjalności pedagogika terapeutyczna, logopeda szkolny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Od wielu lat pracuję w szkole specjalnej na warszawskim Mokotowie.
Nauka, zabawa, terapia nie mogą być nudne. W pracy z dziećmi stosuję różnorodne metody aktywizujące. Prowadzę zajęcia oparte na autorskich programach edukacyjnych i innowacjach pedagogicznych.
W Fundacji -ECHO- prowadzę zajęcia indywidualne z terapii Integracji Sensorycznej oraz zajęcia grupowe sensoryczno-motoryczne dla dzieci 0-5 lat oparte na autorskim programie „SENSORACZKI – uczę się, bawię, doświadczam”
Praca z dziećmi z wadą słuchu sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Jako mama dwójki niedosłyszących dzieci (także podopiecznych Fundacji) doskonale potrafię zrozumieć potrzeby dzieci i ich rodziców.
Stale udoskonalam swój warsztat pracy, pogłębiam swoją wiedzę na kolejnych studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach, kursach. Sama również dzielę się swoim doświadczeniem zawodowym prowadząc warsztaty, szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz konsultacje dla rodziców.


xxxxxxxxxxxx


Monika Grabowska-Prystawko,

logopeda, pedagog specjalny surdologopeda, trener Metody Werbotonalnej.

Jeszcze na studiach w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęłam pracę z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Potem drogi zawodowe zaprowadziły mnie do Poradni PZG przy ul. Białostockiej, a następnie do Fundacji -ECHO-. Współpracowałam z Fundacją Orange przy programie „Dźwięki Marzeń”, dzięki któremu poznałam Metodę Werbotonalną, dedykowaną szczególnie małym dzieciom z różnymi zaburzeniami mowy.
Praca jest moją pasją, ciągłym wyzwaniem zmuszającym do poszukiwania kolejnych rozwiązań.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą. Bardzo lubię wędrówki po górach, książki, muzykę i podróże.


Prywatnie jestem mamą niedosłyszącej Weroniki.
Moją” życiową misją” stała się pomoc osobom z niedosłuchem. W Fundacji-ECHO- zajmuję się Bankiem Aparatów, konsultacjami i opieką Pacjentów z Aparatami słuchowymi.
Dodatkowe osiągnięcia to: II stopień języka migowego, Muzykoterapia II stopnia, Choreoterapia, Terapię Ręki III stopnia, Trening koncentracji uwagi i oczywiście szkolenia zawodowe 🙂
W wolnym czasie wyciszam się wyrobem rękodzielniczym typu, decoupage, sutasz itp.
Uwielbiam książki i muzykę klasyczną.


xxx


Nauczyciel techniki mowy i higieny głosu. Absolwentka Podyplomowego Studium Wymowy przy Akademii Teatralnej w Warszawie.


Mam szczęście, że mogę robić to co lubię. Czasami myślę, że już nic innego nie potrafię robić. Pracuję z dziećmi od zawsze. Z dziećmi z wadą słuchu od ukończenia studiów.
Początkowo w Poradni PZG w Warszawie, od 2000 w Fundacji _ECHO-, a od 2002 w Stowarzyszeniu „Usłyszeć Świat”.
Prowadzę indywidualną terapię logopedyczną z dziećmi w każdym wieku, choć tych najmłodszych jest najwięcej. Grupowe zajęcia logorytmiczne i pedagogiczne też nie są mi obce. Wnoszą w moje życie zawodowe cudowne zamieszanie. Zmuszają mnie do ciągłego doskonalenia się i bycia kreatywną.
Uwielbiam jeździć na turnusy rehabilitacyjne. Ich ilości nie jestem w stanie podać. Zawsze są to ciekawe spotkania z całymi rodzinami małych pacjentów.

Prywatnie jestem mamą dwóch córek- Moniki i Igi. W naszym domu mieszkają z nami piesek- Emka, chomik -Pusia, rybka- bojownik, zwany Helmutem i zestaw rybek pielęgnic. Lubię swój dom i chętnie w nim odpoczywam czytając książki.


Moja przygoda z dziećmi zaczęła się w harcerstwie. Obecnie pracuję z dziećmi w wieku szkolnym. Uwielbiam z nimi poznawać świat, odkrywać nowe dotychczas nie poznane przestrzenie wiedzy i umiejętności, cieszyć się i dziwić zarazem, zastygać w zachwycie. Jestem tym nauczycielem, któremu pokazuje się złapane owady, dżdżownice, fantastyczne w swej formie patyki, przedziwne kamienie. Działania plastyczne, origami i muzyka to elementy, które wykorzystuję w codziennej pracy z moimi podopiecznymi.
Prywatnie jestem mamą trójki fantastycznych nastoletnich dzieciaków: Natalki, Michała i Hani. Uwielbiam prace w ogrodzie, wędrówki po lesie i górach oraz jazdę na nartach.


Praca z dziećmi w Fundacji –ECHO- to wielka moja radość i pasja. Z Fundacją-ECHO- jestem związana od września 1999 roku. Prowadzę zajęcia arteterapii z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy wykorzystuję różnorodne zabawy plastyczne rozwijające potencjał twórczy każdego dziecka, Dzieci mają możliwość wyrażania siebie poprzez twórczość artystyczną, poznawania podstaw rysunku, malarstwa, projektowania, rzeźby, rozwijania swojej wyobraźni, i manualnych zdolności. Zajęcia posiadają walor poznawczy i edukacyjny. Tematyka zajęć obejmuje poznawanie różnych kultur, kontynentów, fauny i flory, wielu zakątków świata, również Polski.

Prowadzenie zajęć arteterapeutycznych moja wieloletnia pasja.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i dodatkowymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieci.

Z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO związana jestem od 1995 roku jako jeden z inicjatorów, założycieli i fundatorów Fundacji.
Obecnie jestem członkiem Rady Programowej Fundacji. Prowadzę zajęcia psychologiczne i indywidualne, a także grupowe warsztaty dla dzieci i młodzieży. Prowadzę także warsztaty podnosząc wiedzę i umiejętności rodziców i nauczycieli szkół masowych i specjalnych.
Za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, inicjowanie i współorganizowanie szeregu kampani społecznych dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, współdziałanie z wieloma organizacjami pozarządowymi, władzami miasta, TVP I i TVPIII, RDC, ośrodkami pomocy społecznej, środowiskami dziennikarskimi, naukowymi i twórczymi a także osobami dobrej woli, zostałam wyróżniona nagrodą Wojewody Mazowieckiego w 2009 roku a w 2011 byłam nominowana do wyróżnienia ” Pro Masowia” Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W latach 1995- 2000 jako psycholog- logopeda pełniłam funkcje kierownika turnusów rehabilitacyjnych a także Gabinetu Terapii Zajęciowej prowadzonego w ramach działań statutowych Funadcji.

Posiadam bogate doświadczenie zawodowe jako psycholog, logopeda a także psychoterapeuta pracując od 1979 roku w placówkach:

specjalistycznych – praca z dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną
oświatowych- przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
uczelnie wyższe- zajęcia dydaktyczne i praktyki ze studentami studiów stacjonarnych APS, podyplomowego studium logopedycznego przy
UW, a także ze studentami Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW
posiadam 10- letnie doświadczenie w byciu szefem w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Pomocy
Społecznej na Bemowie
od 2001 roku związana ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną dzielnicy Bemowo prowadząc psychoterapię systemową rodzin, małżeństw a
także psychoterapię indywidualną.
Jestem członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Naukowej Sekcji Terapii Rodzin, Polskiego Komitetu Audiofonologów, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Krajowego Towarzystwa Autyzmu ( 1992-1994 członek Zarządu Głównego przy UW w Warszawie).
Prywatnie jestem mężatką, matką dwójki dorosłych dzieci i szczęśliwa babcią trójki wnucząt. Moje zainteresowania i pasje krążą wokół uniwersalnych wartości dobra, sprawiedliwości, miłości w relacjach z ludźmi i Bogiem. Lubię dobrą książkę, prasę kobiecą, modę.


Matka niesłyszącego syna Damiana. Prezeska Zarządu, współzałożycielka i fundatorka Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym-ECHO- (od 1995 r.) Od 2013r prowadzi terapię, pomoc psychologiczną oraz konsultacje dla osób niesłyszących i ich rodzin. Współpracuje z innymi podmiotami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz związanymi z zakresem polityki społecznej. Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Audiofonologii. Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Zainteresowania dotyczące osób niesłyszących, Głuchych, słabosłyszących od momentu ich urodzenia do dorosłości oraz wpływu rodziny, środowiska i dalszego otoczenia na ich jakość życia. Największą radość sprawia jej obserwowanie kiedy niesłyszące dzieci, rozwijają się i jak piękne, kolorowe motyle lecą w świat. Prywatnie: maluje dla przyjemności, lubi poczytać dobrą książkę, żeglować, jazdę na nartach, spotkania z naturą w ogrodzie.


Wiedzę pedagogiczną czerpałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studiowałam Filologię Polskiego Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie ubiegam się o uzyskanie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Posiadam certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych oraz Trenera Kontroli Złości. Ukończyłam kursy Polskiego Języka Migowego, uczestniczyłam w wielu warsztatach, obozach oraz konferencjach z zakresu Polskiego Języka Migowego. Odbyłam wiele szkoleń związanych z tematyką spektrum autyzmu. Pracuję w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Pastelowa Układanka”, gdzie wykorzystuje metody Stosowanej Analizy Zachowania.


Prywatnie żona i mama dwójki maluchów. W Fundacji zajmuje się nauczaniem angielskiego dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowuje młodzież i dorosłych do egzaminów (szkolnych oraz Cambridge). W pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje elementy metodyki CLIL (Content and Language Integrated Learning), polegającej na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego. Zajęcia mają w sobie elementy warsztatowe i wykorzystują pracę w grupie, co zwiększa zaangażowanie uczniów i pozwala na wykorzystanie przez nich języka obcego jako narzędzia komunikacji. W najmłodszych grupach nabywanie kompetencji językowych opiera w dużej mierze na zabawie.


Od 1989 r. pracuję z dziećmi niedosłyszącymi i cały czas jest to moją pasją.W Fundac ji prowadzę terapię indywidualną i grupową, pedagogiczną i ogólnorozwojową, oraz zajęcia przygotowujące szóstoklasistów do sprawdzianu na koniec szkoły.


Psychologia: początek kariery rok 1998
– Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Podejmuję zagadnienia badawcze związane m.in. z jakością życia i rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych oraz z zakresu psychologii między-kulturowej. Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych z zakresu psychologii rehabilitacyjnej, rozwoju człowieka, kulturowego ujęcia niepełnosprawności, a także opracowań i programów szkoleń dla specjalistów pracujących w obszarze poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie

www.psych.uw.edu.pl/rehabilitacja

Zatrudnienie Wspomagane: początek kariery rok 2005, w PFPDN ECHO od roku 2008
– Prezes Zarządu Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego www.puzw.pl
– Aktywny trener pracy

Psychoanaliza: początek kariery rok 2008
– jest to najstarsza forma psychoterapii pozwalająca na odnalezienie radości życia i realizowanie swoich pragnień w pełnej akceptacji siebie i świata www.semioticon.eu

Wybrane publikacje znajdują się tutaj.


Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie sprawuje opiekę logopedyczną oraz opiekę w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej nad dziećmi w Przedszkolu Specjalnym nr 393 w Warszawie. Obecnie prowadzę w Fundacji indywidualne zajęcia logopedyczne oraz grupowe zajęcia logorytmiczne.


Z Fundacją -ECHO- związana jestem niemalże od początku jej istnienia, bo od 1996 roku. Był to też rok ukończenia przeze mnie studiów z logopedii i surdopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W Fundacji prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych dwa razy w tygodniu. W czasie turnusów letnich i zimowych organizuję matematyczne zajęcia dla dzieci sześcioletnich. Od kilkunastu lat mieszkam w Piasecznie i tu prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci niedosłyszących, z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dorosłych dzieci.


Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii ukończyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.
Z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- jestem związana od 2012 roku. W siedzibie Fundacji prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne oraz zajęcia grupowe – „Sensoraczki”. Jako terapeuta regularnie uczestniczę w turnusach wyjazdowych i stacjonarnych.Jestem niesłyszącym inżynierem technologii ochrony środowiska oraz absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Budownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od 2015 roku do teraz pracuję jako specjalista ds. ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz współpracuję z Fundacją PFPDN ECHO w nauczaniu dzieci i młodzieży szkolnej z wadą słuchu – ze ścisłych przedmiotów w języku migowym. Dodatkowo we współpracy z firmą Amest Otwock Sp. z o.o. prowadzę edukację ekologiczną dla osób niesłyszących, również w języku migowym.

Od kilku lat realizuję się w pasji fotograficznej jak i ultramaratonach górskich – regularnie uczestniczę w zawodach.


Od wielu lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością wieloraką. Prowadzi konsultacje, zajęcia indywidualne z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz ze złożonymi potrzebami w zakresie komunikowania się. Prowadzi również zajęcia grupowe z zakresu treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobywała m.in. w zespole zajmującym się wspieraniem osób z autyzmem ze złożonymi potrzebami w zakresie komunikowania się z wykorzystaniem wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC).
Pracuje w Fundacji SYNAPSIS w zespole zajmującym się diagnozą w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu u osób z niepełnosprawnością wieloraką.
Posiada doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu staży terapeutycznych, szkoleń na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz komunikacji funkcjonalnej u osób z autyzmem (w tym wykorzystanie AAC).
Aktualnie współpracuje z ARASAAC – Aragonese Centre for Augmentative & Alternative Communication w ramach międzynarodowego projektu, dotyczącego udostępniania znaków graficznych i pomocy do komunikowania się.
Brała udział w wielu szkoleniach i kursach dotyczących wspomagania komunikacji, m.in. w zakresie podejścia PECS (Szkolenie Podstawowe PECS, szkolenie „Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych” PECS, “Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej”), VB-MAPP, MAKATON, Obsługa i wykorzystanie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro, Tobii Dynavox: Empowering Communication and Literacy, Play; a także dotyczące technik tj.: Czytanie uczestniczące, Dzienniki, jako pomoc terapeutyczna w AAC.
Szkolenia w zakresie terapii, edukacji i wspierania rozwoju osób z zaburzeniami rozwoju, m.in.: 2-letnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom, dwuletnie szkolenie teoretyczne i staż praktyczny organizowany przez Fundację SYNAPSIS, cykl szkoleń z zakresu modelu TEACCH; Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart, Wczesna nauka czytania metodą prof. J. Cieszyńskiej, Metoda Integracji Sensorycznej, Metoda Dobrego Startu, Metoda W. Sherborne.


CODA, ukończyła Szkołę Główną Handlową – mgr ekonomii, oraz studia podyplomowe „ Job Coaching” – Doradztwo Zawodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz „Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne „ w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pośrednik pracy, trener pracy, szkoleniowiec oraz biegły tłumacz języka migowego.

Od wielu lat pracuje na rzecz osób Głuchych . Prowadzi działalność w zakresie szkolenia, wdrażania i wspierania programów zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością od momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu, aż do stałego wspierania ich w miejscu pracy.

W wolnych chwilach podróżuje oraz pracuje w ogrodzie.


Interesuje się psychologią rozwoju dzieci Głuchych, problemami zdrowia psychicznego u młodzieży i dorosłych g/Głuchych, psychospołecznymi uwarunkowaniami rozwoju dzieci słyszących wychowywanych przez rodziców Głuchych. Autorka wielu tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu problemów doświadczanych przez osoby g/Głuche i ich rodziny. Jest współautorką programów zajęć psychedukacyjnych dla dzieci z wadą słuchu w wieku szkolnym, warsztatów dla rodziców dzieci niesłyszących, warsztatów dla nauczycieli pracujących z dziećmi z wadami słuchu w szkołach masowych.
Z Fundacją -ECHO- związana jest od 2007 roku. Prowadzi psychoterapię dorosłych osób Głuchych w polskim języku migowym, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą. Wolny czas spędza wędrując po górach lub na długich rozmowach z przyjaciółmi. Lubi, gdy w domu unosi się zapach pieczonego ciasta.


Od ponad 20 lat związana z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym. Obecnie logopeda w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1 „Pod Topolą” i Publicznym Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.Pedagogiczną drogę rozpoczęłam jako nauczyciel gry na fortepianie w szkole muzycznej. Zawsze jednak czułam, że klasyczne nauczanie jest tylko dla „wybranych” i jest bardzo trudne, zupełnie odwrotnie od samej muzyki. Po urodzeniu pierwszej córki zaczęłam szukać „naturalnego” sposobu na poznawanie i rozumienie muzyki. Tak odkryłam dla siebie umuzykalnianie dzieci metodą E.E. Gordona. Potem uczestniczyłam w warsztatach dla nauczycieli (ogólno umuzykalniające i gry na instrumentach), prowadzonych przez Polskich i Amerykańskich nauczycieli. Na zajęciach śpiewamy, ruszamy się, bawimy się i poznajemy świat bezgranicznie twórczej wibracji, muzyki. Prywatnie jestem mamą Kalinki i Milenki, dla nich muzyka jest „językiem ojczystym”. Kocham muzykę i jej wyjątkową naturalną umiejętność kolorowania życia.


Moja przygoda z Fundacją rozpoczęła się jeszcze na studiach, od badań do pracy magisterskiej . Wciąż pamiętam, że to dzięki cierpliwości i wyrozumiałości badanych dzieci i ich rodziców zostałam magistrem logopedii ????.
Niedosłuch to bliski mi temat. Wychowywałam się bowiem w rodzinie , gdzie brat mamy, i jej ciotka były osobami z głębokim uszkodzeniem słuchu. Ten fakt z pewnością zaważył na moim wyborze kierunku studiów i specjalności. Od początku wiedziałam, że chcę zostać surdologopedą. W Fundacji prowadzę indywidualne zajęcia surdologopedyczne.
W wolnych chwilach uwielbiam wychodzić na spacery z moim psem o imieniu Batman. ???? Czasem potrzebuję aktywności sportowej, która podnosi poziom adrenaliny, więc czasem się wspinam, a czasem śmigam górskim rowerem po krętych, leśnych ścieżkach.


Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kierunek pedagogika specjalna, Specjalność: Logopedia. Ukończyłam także podyplomowe studia: Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad małym dzieckiem. Obecnie prowadzę zajęcia logopedyczne w Przedszkolu nr 225 w Warszawie oraz Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci ze spektrum autyzmu. Obecnie w Fundacji prowadzę indywidualne zajęcia surdologopedyczne, a także grupowe zajęcia logorytmiczne.


xxxxxxxxxxxx


Przedmioty matematyczno-fizyczne, jęz. rosyjski.
Moja działalność w Fundacji polega na udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży (nie nadążającym za programem szkolnym, ale też chcącym rozszerzyć wiadomości) w dziedzinach: matematyki, fizyki, jak również geografii, wiedzy o kulturze i języka rosyjskiego.


Pedagog specjalny, pedagog szkolny, certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny.
Jestem pedagogiem specjalnym (oligofrenopedagogiem), pedagogiem szkolnym, certyfikowanym terapeutą SI, nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy jako terapeuta oraz nauczyciel z dziećmi z specyficznymi trudnościami oraz niepełnosprawnościami.
Z Fundacją –ECHO- związana jestem od 2010 roku, kiedy po raz pierwszy uczestniczyłam w Turnusie Rehabilitacyjnym i zakochałam się w fundacyjnej społeczności . Od tamtej pory prowadzę indywidualną terapię pedagogiczną, integrację sensoryczną oraz zajęcia grupowe pedagogiczne i ogólnorozwojowe. Lubię patrzeć na dziecko w sposób holistyczny i tak wspierać jego rozwój. Moja praca to nieustanne źródło radości i satysfakcji z postępów oraz osiągnięć podopiecznych.
Interesuję się alternatywnymi metodami edukacji, nauczania, sposobami wspierania rozwoju i zdolności dzieci.
Prywatnie realizuję się jako mama dwóch cudownych chłopców. Wolny czas spędzam z rodziną, przyrządzam przysmaki witariańskie i czytam książki. Uwielbiam aktywny wypoczynek: wspinaczkę ściankową, spływy kajakowe, jazdę na rowerze.


Słuchaczka Studium Podyplomowego „Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.”

Prowadzę terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci w różnym wieku. Moje zawodowe pasje to: diagnozowanie problemów dotyczących rozwoju mowy oraz komunikacji pozawerbalnej, obserwowanie i wspieranie rozwoju poznawczego, społecznego i komunikacyjnego małych dzieci.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą. Jestem miłośniczką przyrody, gór z których pochodzę, literatury pięknej i teatru.


😊

Radca Prawny dr Michał Urban to osoba, która od kilkunastu lat zajmuje się tematyką niepełnosprawności w różnych obszarach życia. Prowadzi kancelarię radcowską specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnościami, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Doświadczony certyfikowany trener, szkoleniowiec i prelegent. Ekspert w zakresie prawa osób z niepełnosprawnościami, zatrudniania pracowników będących osobami z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w jednaj z największych organizacji pozarządowych zajmującej się osobami z niepełnosprawnością INTEGRACJA. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością.


Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, zarówno indywidualnie, jak i grupowo, prowadząc Treningi Umiejętności Społecznych. Mam m.in. doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i z mutyzmem wybiórczym. 

Prowadzę konsultacje dla rodziców, ukończyłam Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, przez parę lat realizowałam cykle warsztatów z umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych w ramach projektu „Integracja dla samodzielności”. 

Pracowałam także jako wolontariusz z osobami wielorako niepełnosprawnymi w Kenii. 

Z “Echem” jestem związana od 2022 roku, poza tym pracuję obecnie w szkole podstawowej na Bielanach. 

W wolnym czasie tworzę aranżacje muzyczne razem z moim zespołem bębniarskim i rozgrywam partie szachów. Lubię podróże po świecie i wędrówki po górach. Przede wszystkim jednak cenię sobie czas spędzany z bliskimi.


Z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO związana jestem od 2006 roku. Wcześniej pracowałam w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, a także w Poradni dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością przy APS oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej.
Prowadziłam terapię dzieci i dorosłych z wadą słuchu, z różnymi dysfunkcjami układu nerwowego, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Mam doświadczenie w pracy na licznych turnusach rehabilitacyjnych, na których prowadziłam zajęcia indywidualne, grupowe, warsztatowe.
Chętnie pracuję zarówno z małymi dziećmi, jak i z młodzieżą czy z dorosłymi.
Jestem absolwentką 5 – letnich studiów logopedycznych WSPS (obecnie APS) oraz specjalistycznego Studium Surdologopedii ( UMCS we współpracy z IFiPS).
Brałam udział w licznych konferencjach, warsztatach, szkoleniach organizowanych między innymi przez Światowe Centrum Słuchu i Mowy oraz Centrum Metody Krakowskiej.
W pracy z małymi dziećmi wykorzystuję metodę audytywno – werbalną, metodę werbotonalną, metodę krakowską a jeśli jest takie wskazanie – metody komunikacji alternatywnej.
Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzinami podopiecznych, nauczycielami szkół, do których uczęszczają dzieci oraz ze studentami.
W środowiskach szkolnych oraz prywatnych staram się pracować na rzecz integracji osób niepełnosprawnych m.in. poprzez warsztatowe zajęcia w klasach szkoły masowej
oraz szeroko pojęty dialog.
Wiele czerpię ze Szkoły Rodziców i Wychowawców (Warsztaty Umiejętności Wychowawczych), Akademii Familijnej oraz kursów pedagogiki zabawy.
Fascynuje mnie towarzyszenie innym w rozwoju, w zdobywaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna.
Nieustannie odkrywam, jak pięknie można w życiu rozwinąć skrzydła i jest to źródłem nadziei na początku terapii każdego nowego podopiecznego.
Wykonuję mój zawód, ponieważ wiele lat temu odkryłam, że moim powołaniem jest m.in. pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, szczególnie w pokonywaniu barier komunikacyjnych.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci. Rodzina jest moim prawdziwym skarbem.
Moją pasją jest praca na rzecz jedności osoby, rodziny, środowisk życia, a doświadczenie podpowiada, że praca taka może przynieść wspaniałe owoce.
Lubię kino, teatr, dobre powieści, książki z zakresu psychologii i duchowości. Radość daje mi muzyka, taniec, wędrówki po górach, podróże dalekie i bliskie.
Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi – z dziećmi, z dorosłymi i z nastolatkami.