Dnia 7 marca 2023 odbyło się w Senacie Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zorganizowane przez  Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu wraz z Senatorem Janem Filipem Libickim  z okazji Światowego Dnia Słuchu pod hasłem: „Ochrona słuchu dla wszystkich uczyńmy to rzeczywistością”