NABÓR NA TURNUS REHABILITACYJNY ORGANIZOWANY W LIPCU 2021 R. ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Informacja o zakwalifikowaniu na turnus zostanie wysłana emailem na podany w zgłoszeniu adres.
Planowany termin przesłania tej informacji to 1 marca 2021 r.

Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu rehabilitacyjnego z przyczyn losowych, w tym przede wszystkim z powodu obostrzeń związanych z SARS-CoV-2 (COVID-19).

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Covid-19 prawie wszystkie PCPR/MOPR realizują swoje zadania wyłącznie drogą telefoniczną, e-mailową oraz przez ePUAP i proszą o nie zgłaszanie się osobiście, dlatego też Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnia dostępność wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami zdalnie przez Internet poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW), z którego korzystają wszystkie Samorządy w Polsce. SOW zapewnia elektroniczną obsługę całego procesu w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Cały proces zmienia się z formy papierowej na elektroniczną i wygląda tak:

  1. Trzeba zalogować się na stronie https://sow.pfron.org.pl/ (Uwaga: Jeśli korzystasz z SOW pierwszy raz to musisz się najpierw zarejestrować.) i złożyć wniosek o dofinansowanie turnusu,
  2. następnie wniosek akceptuje PCPR/MOPR,
  3. potem trzeba wybrać Fundację ECHO jako Organizatora z listy Organizatorów Turnusów w Systemie,
  4. PCPR/MOPR dokonuje akceptacji,
  5. Fundacja ECHO jako Organizator przesyła „Oświadczenie”,
  6. po turnusie Fundacja ECHO jako Organizator wysyła rozliczenie.

    UWAGA! KAŻDY MUSI SPRAWDZIĆ W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA W JAKI SPOSÓSB ODBYWA SIĘ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE.

Wszelkie pytania dotyczące turnusu, jak i procedur należy kierować do Małgorzaty Piątkowskiej – osobiście lub na adres: malgorzata.piatkowska.echo@gmail.com
lub pod numerem telefonu 502-255-682.