W dniu 08.06.br w godz.10.00 – 14.00 w gościnnej hali sportowej OSiR przy Nowowiejskiej 37B odbył się XI Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami „Ochota na Sport”. Zgodnie z planem rywalizowało 9 drużyn reprezentujących instytucje i organizacje pozarządowe dzielnicy Ochota. W bieżącym roku, podobnie jak podczas poprzednich edycji, głównym organizatorem wydarzenia była Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym

-ECHO-.

 • XI Ochocki Dzień Spotu- rozgrzewka zawodników
 • XI Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami
 • XI Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami
 • XI Ochocki Dzień Spotu- organizatorzy
 • XI Ochocki Dzień Spotu- Puchary

Partnerami instytucjonalnymi tej szczególnej inicjatywy byli:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
 • Psychiatryczny Oddział Dzienny przy SZPZLO Warszawa-Ochota,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B,
 • Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i nadzieja”,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177
 • Zespół Szkól Specjalnych Nr 89,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – Nie z tej bajki
 • Spółdzielnia Socjalna Ochota
 • Medicover – opieka medyczna.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: ZASZCZEPIENI SPORTEM i obejmowała rozgrywki sportowe osób

z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, uczestników ośrodków wsparcia i szkół specjalnych.  Na przeprowadzenie sportowych zmagań OSiR nieodpłatnie udostępnił halę wraz

z niezbędnym zapleczem. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z Panią Burmistrz Danutą Stegienką na czele. Zasadniczym elementem przedsięwzięcia były zawody drużynowe

w 7 dyscyplinach, specjalnie z tej okazji zaprojektowanych. W tym roku w zawodach przewijał się wątek osiągania celu,  trafności działań, pokonywania trudności i ograniczeń. Jak zwykle sportowe zmagania zakończyły się przeciąganiem liny. Nad przebiegiem turnieju czuwała grupa sędziów (terapeuci z placówek biorących udział

w wydarzeniu) przyporządkowani do danej drużyny sportowej. Opiekę medyczną zapewniła firma Medicover.

O oprawę muzyczną zadbała DJ VIKA, a o dobrą atmosferę zadbali zarówno organizatorzy, jak i kibice na trybunach. Dodatkową, a zarazem interaktywną atrakcją wydarzenia był pokaz i koncert gry na gongach i misach. Była to też chwila wytchnienia, relaksu. Większość uczestników po raz pierwszy miała okazję zobaczyć i doświadczyć, odczuć całym sobą, brzmienia subtelnych, kojących dźwięków wydobywanych przez artystę i terapeutę zarazem – Pana Radosława Świta.

Uroczystego zakończenia XI Ochockiego Dnia Sportu Osób z Niepełnosprawnościami „Ochota na Sport” dokonali Burmistrzowie Dzielnicy, wręczając uczestnikom pamiątkowe medale i dyplomy, a także specjalnie ufundowane dla drużyn puchary i nagrody. Formą ewaluacji oraz pamiątką wzmacniającą efekty przedsięwzięcia  jest fotoreportaż opracowany na podstawie rejestracji przebiegu poszczególnych rozgrywek.

Bezpośrednimi adresatami zadania były osoby z niepełnosprawnością, uczestnicy wymienionych wyżej placówek. Ogółem projektem zostało objętych  96 bezpośrednich beneficjentów i 68 pośrednich. Pośrednimi adresatami wydarzenia były: osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy placówek, z których wywodzili się zawodnicy, a którzy kibicowali swoim drużynom; seniorzy z Dziennego Domu Pobytu „Z Ochotą” prowadzonego przez OPS Ochota;

zespół wolontariuszy – uczniowie Klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 146 im. J. Korczaka, na co dzień współpracujący

z ŚDS Pod Skrzydłami.