…to podróż przez trudną, lecz pełną fascynacji krainę, w której dzieci niesłyszące rozwijają się jak motyle i wyfruwają w świat wybierając swoją niepowtarzalną, indywidualną drogę. Wykształceni, niedosłyszący ludzie, którzy pracują, zakładają rodziny i wychowują swoje dzieci, a przecież tak niedawno stawiali swoje pierwsze kroki, zaczynali mówić pierwsze słowa.

Od 25 – lat naszą misją są wspólne działania, oparte na wzajemnym szacunku i współpracy, ich celem jest doprowadzenie naszych podopiecznych do wszechstronnego poznania świata i aktywnego w nim uczestniczenia. Dzieląc się wspólnie sukcesami, porażkami, radościami i smutkami – tworzymy jedną Wielką Rodzinę.
Dzisiaj Fundacja –ECHO- swoją opieką obejmuje g/Głuchych, niesłyszących, słabosłyszących, ze sprzężeniami i jednostronną głuchotą (1300 rodzin). Unikatowy Model ECHO PROGRES wypracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia stawia osobę niesłysząca i jej rodzinę w centrum naszego zainteresowania od momentu jej zgłoszenia się do Fundacji (najmłodsze dziecko, które zostało naszym podopiecznym miało 2 tygodnie, zaś najstarszy beneficjent ma 80 lat), do czasu, w którym osoba niesłysząca sama zdecyduje, że jej aktywne i satysfakcjonujące życie nie wymaga już wsparcia ze strony Fundacji.


Spotkamy w Fundacji tych, którzy potrzebują pomocy i tych, którzy chcą ich wspierać. Każdego tygodnia parę setek podopiecznych przemieszcza się pomiędzy salami i gabinetami 370 metrowego lokalu. A zaledwie 25 lat temu, zaczynaliśmy w małej kawalerce z kilkoma podopiecznymi.


Jesteśmy razem od 25 lat. Siła jest w nas: specjaliści, wolontariusze, przyjaciele i rodzice pomagamy naszym podopiecznym zbudować swój bezpieczny i przyjazny świat. Odnaleźć w nim swoją przestrzeń i miejsce na równych z osobami słyszącymi prawach.

25-lecie to ważny, ale wciąż początkowy etap naszej wspólnej drogi. Ważny bo, jak zwykle w takich razach, wyzwalający chwile refleksji i zadumy nad tym co było, ale też nad tym co będzie – jakie wyzwanie postawi przed naszymi podopiecznymi współczesna, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, a początkowy bo mamy wiedzę i doświadczenie, kompetencje i wciąż niezmienną wolę podążania za ich potrzebami.
Zapraszam więc wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy i tych o otwartych sercach, do miejsca, gdzie spotykają się dwa światy: świat ciszy i świat dźwięku – do Fundacji ECHO.

Prezes PFPDN-ECHO- Aleksandra Włodarska vel Głowacka

TURNUS-MRZEZYNO-KONIEC-25-LAT-I-CO-DALEJ

CO NAS CZEKA W 2021?

25 LAT MINĘŁO. JEST NADZIEJA I SIŁA W NAS!

Wydarzenia związane z obchodami Jubileuszu 25 lecia Fundacji -ECHO-

Jubileuszowy obrazek Fundacji -ECHO- kolorowy obraz podopiecznych Fundacji pod logo

Podziękowania

Z ogromnym wzruszeniem, radością i dumą kierujemy do Was słowa podziękowania za życzliwość i wsparcie. Z uznaniem i z szacunkiem kłaniamy się każdemu kogo spotkaliśmy na naszej niełatwej drodze, kto wyciągnął do nas pomocną dłoń, dał nadzieję, dobre słowo, a także wspomagał finansowo naszą działalność. Dziękujemy, że jesteśmy RAZEM.… Czytaj dalej