Deklaracja dotyczy dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w ustawie z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PFPDN -ECHO-.

Data sporządzenia niniejszej deklaracji: 2023-01-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-10-25.

I – Dostępność architektoniczna

   1. Siedziba Fundacji zlokalizowana jest w dzielnicy Warszawa Ochota przy ulicy Grójeckiej 65A, II piętro, 02-094 Warszawa. 
   2. Do siedziby można dotrzeć pieszo, samochodem lub komunikacją miejską.
   3. W odległości około 100 metrów od siedziby znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe.
   4. Blisko wejścia do budynku znajdują się parkingi, w tym wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
   5. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Wilickiej. Przed wejściem do klatki znajduje się duża tablica z logo Fundacji, domofon (przycisk nr 7) oraz tabliczka z nazwą Fundacji w formie tekstowej i w alfabecie Braille’a.
   6. Po dostaniu się na klatkę do siedziby na II piętro prowadzą schody. Przy głównym wejściu (na II piętrze) znajduje się dzwonek bezprzewodowy z funkcją światła i wibracji.
   7. Sekretariat znajduje się na wprost od wejścia głównego. Dalsze przejście do pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie jest bez większych ograniczeń architektonicznych. W siedzibie przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń znajdują się tabliczki z napisami „sekretariat”, „WC” w formie tekstowej i w alfabecie Braille’a.
   8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/przewodnikiem.
   1. Podstawowe kwestie związane z bezpieczną ewakuacją są określone. W pomieszczeniu znajdują się oznaczenia wyjść ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Największym problemem Fundacji jest zapewnienie w pełni dostępności architektonicznej z uwagi na to, że lokal, który wynajmujemy od urzędu miasta stołecznego Warszawy od kilkunastu lat, nie jest dostosowany z uwagi na brak windy, a siedziba znajduje się na 2 piętrze. Brak też pełnowymiarowego wejścia do toalety, zapewniającego wjazd wózkiem inwalidzkim.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się bez wózka, np. za pomocą kul, balkonika) dostępna jest jedna łazienka z uchylną poręczą do toalety. Pozostałe przestrzenie są wolne od barier poziomych i pionowych.

Fundacja posiada jednak rozwiązania alternatywne, które zostaną zastosowane w razie pojawienia się takiej potrzeby

II – Dostępność cyfrowa

   1. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- deklaruje zapewnienie dostępności swojej strony internetowej https://fundacja-echo.pl/
   2. Publikacja strony internetowej w obecnym kształcie została dokonana w 2020 r. 
   3. Strona jest zgodna ze standardami WCAG 2.1
   4. Strona internetowa jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
   5. W miarę możliwości, wstawiane na stronę informacje, zawierają tekst w języku polskim, dźwięk (tekst czytany) oraz tłumaczenie na Polski Język Migowy. Archiwalne treści są sukcesywnie tłumaczone na PJM.
   6. Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
   7. Aplikacje mobilne: Fundacja nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnej.

III – Dostępność informacyjno-komunikacyjna

   1. Fundacja posiada zasoby techniczne i kadrowe, które odpowiadają na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób słabosłyszących i głuchych – głównych odbiorców wsparcia.
   2. W ramach udzielanego przez Fundację wsparcia można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na żywo lub online. Usługa jest bezpłatna. Fundacja zatrudnia tłumaczy języka migowego, a duża część personelu zna co najmniej podstawy języka migowego i stale się szkoli.
   3. Fundacja posiada profesjonalny sprzęt wspomagający słyszenie, w tym systemy FM, pętle indukcyjne, słuchawki dla osób słabosłyszących oraz wykorzystywane są narzędzia do napisów. Posiada także sprzęt komputerowy, a także sprzęt audiowizualny (rzutnik, głośniki z możliwością podłączenia pętli indukcyjnej itd.). W zasobach Fundacji jest również bank aparatów słuchowych, który udostępniany jest w sytuacji, gdy podopieczny musi oddać do naprawy swój sprzęt.

IV – Pozostałe informacje i dane kontaktowe

W sytuacjach nietypowych Fundacja będzie reagować niezwłocznie w celu zapewnienia dostępności lub co najmniej znalezienia dostępu alternatywnego.

Jeśli pojawią się problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej, prosimy, zgłoś nam ponieważ każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności, np. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie kieruj do: Małgorzata Żbikowska, tel. 502 255 682, email:
malgorzata.zbikowska@fundacja-echo.pl lub za pomocą formularza kontaktowego https://fundacja-echo.pl/kontakt/

Możesz też nagrać film w języku migowym i wysłać emailem na adres:
malgorzata.zbikowska@fundacja-echo.pl

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy (np. wskaż dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść), 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające i nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością możesz zgłosić je do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/
Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/