Projekty w trakcie realizacji

Aktywni i niezależni

Cel - niezależność życiowa. Aktywizacja społeczna i zawodowa.

Holistyczne wsparcie rozwoju szansą na niezależność

Zwiększenie niezależności osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze sprzężeniami

Moja praca - moja kariera II

Wejście osób z wadą słuchu, na otwarty rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego według standardów EUSE.

motyl3-4lc

Accessible Work 4 All

Praca dostępna dla wszystkich, to nowy projekt międzynarodowy ERASMUS+

Projekty zakończone

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

motyl3-4lc

Akademia legislacji i monitoringu prawa

Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia

Aktywni
w -ECHO-

Likwidacja bądź ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na samodzielne życie w społeczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych z wadą słuchu i/lub sprzężeniami.