Statut Fundacji -ECHO-

Sprawozdania można również odnaleźć w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
KRS 0000174905