Zarząd Fundacji -ECHO-

 Małgorzata Żbikowska – Wiceprezes Zarządu
 
Urszula Kasperska – Jachimiak – Sekretarz Zarządu

  •  

 

 

RADA Fundacji -ECHO-

 prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska – Prezes Rady
 
Ewa Żochowska
Maria Polakiewicz
Joanna Grotkowska
Agnieszka Żarnecka

  •