Zarząd Fundacji -ECHO-

  • Aleksandra Włodarska vel Głowacka – Prezes Zarządu
  • Małgorzata Żbikowska – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Olesiejuk – Sekretarz Zarządu
  • Ewa Wasińska-Zdżalik – Członek Zarządu

RADA Fundacji -ECHO-

  • prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska – Prezes Rady
  • Ewa Żochowska
  • Maria Polakiewicz
  • Joanna Grotkowska
  • Agnieszka Żarnecka