Ludzie Fundacji -ECHO-

Aleksandra Włodarska vel Głowacka
Prezes Zarządu
tel. 502 213 356
aleksandra.wlodarskavel@fundacja-echo.pl

Małgorzata Żbikowska
Wiceprezes Zarządu
tel. 502 255 682
malgorzata.zbikowska@fundacja-echo.pl

Piotr Łyszcz
Przewodniczący Rady Rodziców
tel. 605 980 419
plyszcz@gmail.com


DANE Fundacji -ECHO-

REGON: 010940362

KRS: 0000174905, NIP: 526-16-95-995

Konto: PKO BP S.A. Nr 96 1020 1156 0000 7402 0049 2892

Konto do przelewów za turnus rehabilitacyjny i za zajęcia w Fundacji:
PKO BP. S.A. Nr 91 1440 1387 0000 0000 1326 8398

Napisz do nas!