motyl1-4c

Misją Fundacji jest pomoc w rozwoju...

...dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem, która polega na wspólnym, codziennym działaniu, wzajemnym szacunku i współpracy.
To dawanie i branie, wspólne przeżywanie porażek i sukcesów, smutków i radości, tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.

ECHO PROGRES
Holistyczny Model Wsparcia Osób Niesłyszących Fundacji -ECHO-

Unikatowy model

Unikatowy Model ECHO PROGRES wypracowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenia działalności PFPDN -ECHO-.

motyl4-2c

Najważniejszy jest człowiek

Osoba niesłysząca i jej rodzina jest w centrum naszego zainteresowania od momentu jej zgłoszenia się do Fundacji (najmłodsze dziecko, które zostało naszym podopiecznym miało 2 tygodnie, zaś najstarszy beneficjent ma 80 lat), do czasu, w którym osoba niesłysząca sama zdecyduje, że jej aktywne i satysfakcjonujące życie nie wymaga już wsparcia ze strony Fundacji.

Szansa na normalne życie

Główne założenia modelu i zadania z nich wynikające mają na celu ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na satysfakcjonujące życie w społeczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych osób niesłyszących.

ECHO PROGRES
Holistyczny Model Wsparcia Osób Niesłyszących Fundacji -ECHO-

Unikatowy model

Unikatowy Model ECHO PROGRES wypracowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenia działalności PFPDN -ECHO-.

Szansa na aktywne życie

Główne założenia modelu i zadania z nich wynikające mają na celu ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na satysfakcjonujące życie w społeczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych osób niesłyszących.

motyl4-2c

Najważniejszy jest człowiek

Osoba niesłysząca i jej rodzina jest w centrum naszego zainteresowania od momentu jej zgłoszenia się do Fundacji (najmłodsze dziecko, które zostało naszym podopiecznym miało 2 tygodnie, zaś najstarszy beneficjent ma 80 lat), do czasu, w którym osoba niesłysząca sama zdecyduje, że jej aktywne i satysfakcjonujące życie nie wymaga już wsparcia ze strony Fundacji.


Najnowsze wpisy/aktualności

Projekty, które realizujemy

Moja Aktywność
- MÓJ SUKCES!

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

motyl3-4lc

Aktywni i niezależni

Cel - niezależność życiowa. Aktywizacja społeczna i zawodowa.

Z życia Fundacji

Wsparcie

Materiał w przygotowaniu

Wsparcie
Turnusy

Forma wsparcia łącząca terapię z odpoczynkiem i rekreacją.
SZCZEGÓŁY

Turnusy
Zatrudnienie wspomagane

Materiał w przygotowaniu

Spotkanie z trenerem pracy.
Współpraca
Współpraca

Z naszą Fundacją można współpracować na wiele sposobów! SZCZEGÓŁY

Wiedza
Wiedza

Poradniki do pobrania oraz publikacje specjalistyczne SZCZEGÓŁY

Kolorowe aparaty słuchowe
Bank aparatów

Bank Aparatów Słuchowych ECHO powstał w 2016 roku. SZCZEGÓŁY

Wolontariat

Materiał w przygotowaniu

Wolontariusze Fundacji -ECHO-
Imprezy integracyjne

Nocny Dzień Dziecka
Piknik Integracyjny
SZCZEGÓŁY

Imprezy integracyjne

Partnerzy i sponsorzy

Wspierają nasze działania