Jak dbać o słuch?

Słuch to jeden z 5-ciu podstawowych zmysłów człowieka. Tradycyjnie są to: słuch, wzrok, węch, smak i dotyk. Jednak to słuch, gdy jest z nim kłopot, wpływa w sposób szczególny na nasze życie codzienne, jak i integrację ze społeczeństwem, w którym żyjemy. W dniu 3 marca obchodzimy Światowy Dzień Słuchu, dlatego warto wspomnieć o znaczeniu słuchu w życiu każdego człowieka.

Jakie korzyści daje słuch?

Dzięki słyszeniu możliwe staje się odbieranie dźwięków z otoczenia. Człowiek jest w stanie rozumieć w ogóle świat dźwięków, a nade wszystko nawiązywać kontakty interpersonalne za pomocą mowy dźwiękowej. Towarzyszy temu pobudzanie własnej kreatywności, która pozwala na przykład na twórczość w dziedzinie muzyki poprzez komponowanie tekstu muzycznego, śpiewanie, granie na gitarze czy na perkusji. Przy tym nieustannie rozwija się inteligencja emocjonalna. A przy okazji, wiele osób z dysfunkcją słuchu nosi aparaty słuchowe czy posiada implanty ślimakowe i wiele z nich korzysta z dobrodziejstw muzyki. Z pewnością muzyka pozwala wznieść się na skrzydłach aż po niebiosa i pobujać się w obłokach. To możliwe.

Natomiast, co będzie wówczas, gdy słyszymy dźwięki zbyt hałaśliwie? Jak wysokie natężenie dźwięków, docierających do ucha, wpływa na nasz słuch?

Hałas jest problemem cywilizacyjnym. Niestety, dotyczy on nie tylko osób słyszących, ale i również osób z uszkodzeniami słuchu, noszących już aparaty słuchowe czy implanty ślimakowe. Jeśli są one ustawione na zbyt głośny odbiór dźwięków, to taki wysoki poziom hałasu jest bardzo szkodliwy zarówno dla słuchu, jak i w ogóle organizmu ludzkiego. Nieustanny hałas występujący w otoczeniu człowieka przyczynia się do spadku jego koncentracji, a w konsekwencji do obniżenia jego zdolności do działania. Człowiek po prostu się przemęcza. Hałas może nawet wywoływać utratę słuchu u osób jeszcze słyszących albo doprowadzić do jeszcze większego pogłębiania stopnia niedosłuchu, utrwalając już istniejące uszkodzenie słuchu. Co więcej, hałas może skutkować takimi oto schorzeniami:

  • szumami usznymi,
  • problemem ze snem,
  • ciągłym zmęczeniem,
  • upośledzeniem procesów kognitywnych, które w większości występują u dzieci,

Wreszcie, jak o narząd słuchu należy zadbać?

Gołym okiem widać, jak bardzo duża i niekorzystna dla naszego zdrowia jest szkodliwość hałasu. Dlatego trzeba narząd słuchu pielęgnować i zmniejszać głośne natężenia dźwięków, aby nie wyrządzać krzywdy swojemu zmysłowi słuchu. Najlepiej jest dopasować głośność natężenia dźwięku do możliwości słyszenia. Trzeba pamiętać także o higienie ucha, aby w drogach słuchowych nie wystąpiły infekcje bakteryjne, grzybiczne czy w ogóle nie doszło do zapalenia ucha. Do oczyszczania ucha najlepiej jest korzystać ze spryskiwacza dousznego.

                                                                                                                                           Aldona Kramek