22 września 2021 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta, jubileuszowa Gala z okazji 30-lecia utworzenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, integracji społecznej oraz dostępności to kluczowe elementy misji PFRONmówił prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz, który podczas Gali otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Były też inne uhonorowanie zasłużonych osób z PFRON, występy artystów, przemówienia, podziękowania, ciekawy film o dokonaniach PFRON.

Aleksandra Włodarska vel Głowacka prezes zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym-ECHO- wręczyła zarządowi PFRON w imieniu zarządu PFPDN-ECHO-  podopiecznych, pracowników, wolontariuszy  przepiękne, kwieciste serce, które wykonały dzieci niesłyszące na zajęciach z arteterapii oraz List Gratulacyjny.