Wywiad z Panem Rafałem Dziurlą prowadzi Małgorzata Dzierżek

Jak Pan ocenia skuteczność znajdowania pracy przez osoby niesłyszące?

Obecnie wiele osób Głuchych/słabosłyszących coraz lepiej radzi sobie na rynku pracy i same poszukują, znajdują i utrzymują zatrudnienie. Jednak duża grupa tych osób wymaga wsparcia w tym zakresie.

Z czym najczęściej się zmagają w trakcie poszukiwania pracy czy w trakcie rekrutacji?

Główną przyczyną jest brak wiedzy osób słyszących o możliwościach funkcjonowania na rynku pracy osób Głuchych/słabosłyszących. Często pracodawcy obawiają się problemów z komunikacją. Nie potrafią wyobrazić sobie, jak będą przekazywały polecenia i jak będą uzyskiwały informacje zwrotne od tych osób. Brakuje też wiedzy, jak komunikować się w codziennych sytuacjach z osobą, która gorzej słyszy. Dużą barierą jest konieczność rozmawiania przez telefon, chociaż nie jest to głównym obowiązkiem na danym stanowisku pracy. Przez to wiele osób Głuchych/słabosłyszących ma trudności w znalezieniu pracy w swoim zawodzie.

Należy zauważyć, że obecnie obserwujemy zmianę trudności w uzyskaniu pracy przez te osoby. Z uwagi na fakt, że coraz więcej osób Głuchych/słabosłyszących uzyskuje wyższe wykształcenie, szukają oni pracy w miejscach, w których wcześniej takie osoby nie pracowały. Pracodawcy nie są zatem przygotowani na ich przyjęcie i często trudniej znaleźć pracę dla osoby z wyższym wykształceniem niż ze średnim lub zawodowym. 

Czy według Pana wpisywać w CV o niedosłuchu/głuchocie?

Jest to zawsze decyzja indywidualna i ustalana na spotkaniach z trenerem pracy. Na pewno warto o tym wspomnieć na rozmowie kwalifikacyjnej, ale zgodnie z obecnym prawem osoba Głucha/słabosłysząca nie ma obowiązku informowania o tym, że np., posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W jakiej branży jest najłatwiej znaleźć pracę dla tego środowiska?

To jest ważne pytanie, na które obecnie należy odpowiedzieć negatywnie. Nie ma bowiem takiej branży, która jest najbardziej odpowiednia dla tego środowiska. Praca zależy od zainteresowań danej osoby, od jej indywidualnych preferencji.

Jaka jest różnica między Trenerem Pracy a Doradcą Zawodowym?

Trener pracy jest to nowoczesna indywidulana forma pracy, której celem jest znalezienie i utrzymanie płatnego zatrudniania na otwartym rynku pracy. Trener pracy ma dwóch klientów osobę z niepełnosprawnością oraz pracodawcę. Natomiast doradca zawodowy pracuje z osobami poszukującymi pracę i często nie ma wiedzy o osobach z niepełnosprawnościami. Trener pracy działa zgodnie z metodą zatrudniania wspomaganego.