Wywiad z Panem Rafałem Dziurlą prowadzi Małgorzata Dzierżek

Czym jest zatrudnienie wspomagane?

Zatrudnienie Wspomagane to innowacyjna forma wsparcia dla osób poszukujących pracy, w przypadku naszej Fundacji przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie Wspomagane jest metodą umieszczania osób, które mają problem ze znalezieniem zatrudnienia, na otwartym runku pracy. Metoda ta dotyczy osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz wchodzących na rynek pracy. Kluczową rolę pełni osoba trenera, który jest pośrednikiem pomiędzy osobą poszukującą pracy a pracodawcą. Trener pracy wchodzi z daną osobą w relacje umożliwiające orientację w preferencjach i zainteresowaniach danej osoby oraz w relacje z pracodawcą, które ułatwiają wzajemne przystosowanie miejsca pracy i umiejętności osoby poszukującej zatrudnienia.

Zatrudnienie Wspomagane zakłada, że każda osoba może pracować, a ewentualne trudności w adaptacji osoby poszukującej pracy do miejsca pracy i pracodawcy do pracownika rozwiązuje tymczasowy trener pracy. Celem tej metody jest osiągnięcie samodzielności przez przyszłego pracownika w akceptowalnej przez niego formie.

Oto schemat zatrudnienia wspomaganego realizowanego w Fundacji Echo.

  1. Zaangażowanie klienta         

– Pierwszy kontakt

– Spotkania wstępne

– Opracowanie wstępnego planu działań

  • Profilowanie zawodowe       

– Zbieranie informacji

– Planowanie kariery i strategii wsparcia

– Opracowanie planu działań

– Aktualizacja planu działań

– Opracowanie profilu zawodowego

  • Poszukiwanie pracy   

– Poszukiwanie pracy

– Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami

  • Zaangażowanie pracodawcy

– Analiza miejsca pracy

– Dopasowanie miejsca pracy

– Zabezpieczenie pracy

5. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim      

– Zapoznanie klienta z miejscem pracy i orientacja w

miejscu pracy

– Zapoznanie ze stanowiskiem pracy i z kulturą firmy

– Stabilizacja zatrudnienia

– Stopniowe wycofanie wsparcia

– Podążanie za potrzebami klienta

Metoda ta pozwala na umieszczanie osób na otwartym rynku pracy zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami danej osoby.  Zwiększa to znacznie poziom motywacji do wykonywania zadań związanych z danym stanowiskiem pracy. Tym samym przyczynia się do ekonomicznego sukcesu całej firmy. Zatem Zatrudnienie Wspomagane z jednej strony pomaga realizować indywidualne potrzeby osoby poszukującej pracy, a z drugiej dostarcza kompetentnych pracowników, jakich poszukuje pracodawca. Jest to więc zrównoważona metoda ustalania relacji pomiędzy dobrem pracownika, a dobrem pracodawcy.

Warto podkreślić, że  wprowadziłem do Fundacji Echo zatrudnienie wspomagane w 2008 roku i, że jest ono realizowane do dzisiaj, a przytoczony schemat zatrudnienia wspomaganego jest moim opracowaniem z 2010 roku na podstawie EUSE.

Skrót EUSE oznacza Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego.

Chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na stronę Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego http://puzw.pl/