Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- realizuje projekt pod nazwą: HOLISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ”
Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu

Zwiększenie niezależności 400 osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze sprzężeniami (w każdym roku po 300 osób) – dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez zapewnienie holistycznego wsparcia w placówce, w ramach rehabilitacji ciągłej. Stymulowanie rozwoju poznawczego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Usprawnianie poprzez rehabilitacji słuchu i mowy, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w dążeniu do niezależności życiowej.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie

 1. Terapia indywidualna:
  • surdologopedyczną,
  • surdopedagogiczna,
  • psychologiczna,
  • integracja sensoryczna.
 2. Terapia grupowa:
  • psychologiczna,
  • ogólnorozwojowa (logorytmika, gordonki, sensoraczki, zajęcia ortofoniczne, psychoedukacja).
 3. Zajęcia grupowe pedagogiczne:
  • surdopedagogiczne,
  • pedagogiczne,
  • arteterapia,
  • kompensacyjne m.in. matematyka, angielski.
 4. Porady prawne.
 5. Poradnictwo w zakresie protetyki słuchu.

HARMONOGRAM PROJEKTU