6 października 2023 r. odbyło się spotkanie, na które zaprosili nas członkowie Koła Naukowego „Legislacja”. Koło jest organizacją studencką zrzeszającą studentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Fundację ECHO reprezentowali: Małgorzata Żbikowska – Wiceprezeska Zarządu, dr Michał Urban – prawnik i Ryszard Czernicki – biegły tłumacz PJM i trener pracy.

Przekazaliśmy przyszłym prawnikom ważne informacje związane z problemami w komunikowaniu się osób słabosłyszących i głuchych, podając wiele przykładów z działań wymiaru sprawiedliwości. Trudności w komunikowaniu się mogą utrudnić proces zgłoszenia zdarzenia na policji, zeznania świadka w prokuraturze lub w sądzie. Nadal w przestrzeni publicznej występują problemy ze zrozumieniem niektórych niepełnosprawności, dzieje się to także w sądach, co może mieć wpływ na postanowienia/wyroki sądu, a tym samym na życie tych osób.

Ryszard Czernicki omówił swoje doświadczenia z sal sądowych, przedstawił nadal istniejący problem – budynki przestrzeni publicznej nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także, problem, który występuje w komunikacji z osobami głuchymi i słabosłyszącymi. Często jest tak, że osoby głuche nie znają języka polskiego i nie można się z nimi porozumiewać na piśmie. Bywa też tak, że osoby głuche nie znają dobrze Polskiego Języka Migowego i posługują się swoim dialektem lub komunikują się w inny sposób.

Z radcą prawnym dr Michałem Urbanem od lat współpracującym z Fundacją -ECHO- studenci omówili ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Następnie rozwiązywali kazusy bazując na doświadczeniach Pana Mecenasa.

Cieszy nas fakt, że przyszli prawnicy są zainteresowani tym tematem. Budowanie świadomości pracowników wymiaru sprawiedliwości to ważny krok ku poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie im prawa do dostępności.