UWAGA !!! RODZICE, OPIEKUNOWIE, PODOPIECZNI

  1. Przyjdź do placówki zdrowy, ze zdrowym dzieckiem – bez objawów chorobowych.
  2. Zastosuj się do obowiązujących procedur w placówce.
  3. Wypełnij wywiad.
  4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
  5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  6. Zwróć dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś tak postępować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
  • Opiekun, jeśli nie uczestniczy w zajęciach, opuszcza placówkę i odbiera dziecko punktualnie po zajęciach.
  • W miarę możliwości załatwiaj sprawy z placówką zdalnie.

Na terenie Fundacji obowiązuje: mycie rąk przed rozpoczęciem zajęć, noszenie osłony na nos i usta, zmiana lub zabezpieczenie obuwia, udanie się bezpośrednio na zajęcia, dezynfekcja /umycie rąk po zajęciach i sprawne opuszczenie placówki, zachowanie dystansu 1,5 m do drugiej osoby.

PFPDN -ECHO- kontynuuje, bez przerwy, realizację swoich celów statutowych. Służymy pomocą i wsparciem, jednakże z uwagi na epidemię zachęcamy do kontaktowania się z nami zdalnie za pośrednictwem maila, telefonu, Skype oraz naszej strony internetowej i profilu FB.

Aktualizacja: 31.08.2020 r.