7 grudnia 2022 r. odbyła  się organizowana przez MEN konferencja

W stronę efektywnej edukacji dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących – stan obecny, rekomendacje i wyzwania”

Rozpoczęli konferencję:

Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki

Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEiN

Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pani Poseł Iwona Kozłowska, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych i z Niedosłuchem

Uczestnikami byli Parlamentarzyści, przedstawiciele: MEiN, przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, Polskiej Rady Języka Migowego, , szkół i placówek specjalnych dla dzieci i młodzieży niesłyszących, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych przedstawiciele szkół i placówek specjalnych dla dzieci młodzieży niesłyszących oraz szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Efektywna edukacja dzieci i uczniów niesłyszących w świetle badań naukowych oraz doświadczeń polskich i międzynarodowych – rekomendacje, wyzwania przedstawili:

Prof. Kazimiera Krakowiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. prof. UW Paweł Rutkowski, Uniwersytet Warszawski

Aktualne regulacje prawne w edukacji dzieci i młodzieży niesłyszących

i słabosłyszących oraz planowane rozwiązania omówiła  – Elżbieta Neroj, zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, MEiN

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny przybliżył, dr Radosław Piotrowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Standardy oceny potrzeb dzieci z uszkodzonym słuchem oraz udzielania wsparcia w jednostkach systemu oświaty przedstawiła– dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

30 lat  Wszczepów implantów słuchowych -Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

W panelu  dyskusyjnym na temat edukacji dwujęzycznej dzieci i młodzieży niesłyszącej w Polsce rozmawiali:

Stanisław Porowski ‒ Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych do potwierdzenia

Krzysztof Kotyniewicz ‒ Polski Związek Głuchych

Paulina Lewandowska ‒ Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych „SUITA”

Aleksandra Włodarska vel Głowacka‒ Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym-ECHO-

Bartosz Wilimborek – Dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie

Anna Stopińska – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie

Alicja Klimczewska – pedagog szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie