Drodzy Rodzice.

W tym roku Fundacja nie organizuje wyjazdowego turnusu rehabilitacyjnego.

Mamy jednak propozycję zajęć stacjonarnych wyłącznie dla podopiecznych Fundacji.

Będą to tygodniowe zajęcia (indywidualne i/lub grupowe) – codziennie od poniedziałku do piątku.

Zajęcia poprowadzą nasi specjaliści.

Przewidujemy także opiekę i catering dla dzieci.

Proponujemy 3 terminy:

  1. 8-12 lipca 2024 r. – 5 dni – dla dzieci od 0 do 5 roku życia.
  2. 15-19 lipca 2024 r. – 5 dni – dla dzieci od 0 do 5 roku życia.
  3. 22-26 lipca 2024 r. – 5 dni – półkolonia dla dzieci od 6 do 8 roku życia.

Jeśli będzie dużo chętnych, nie wykluczamy możliwości zorganizowania dodatkowych zajęć w innych terminach.

Zajęcia będą częściowo odpłatne.

Więcej szczegółów na temat kosztów oraz rodzaju zajęć i programu podamy po uzyskaniu informacji o liczbie zainteresowanych.

Kwalifikacja będzie dwuetapowa.

I etap:

  1. przyjmowanie zgłoszeń,
  2. opracowanie programu zajęć dostosowanego do wieku i potrzeb uczestników,
  3. oszacowanie kosztów.

II etap:

  1. przesłanie informacji dotyczących programu i kosztów zajęć do osób, które zgłosiły chęć udziału
  2. potwierdzenie chęci udziału.

Aby zgłosić chęć udziału w akcji LATO W ECHO wystarczy wybrać poniższy link i odpowiedzieć na kilka pytań.

https://forms.gle/dPFWDzW7B5woENFQA

Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego 2024 r.

Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn losowych.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji akcji LATO W ECHO należy kierować do Pani Urszuli Kasperskiej-Jachimiak, tel. 506-143-809, jachimiaku@gmail.com.