PFRON-plakat zbiorczy fundusz celowy

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- realizuje projekt pod nazwą: Moja Aktywność - MÓJ SUKCES!

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”
Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Cel projektu

Zwiększenie niezależności 460 osób słabosłyszących i głuchych oraz ze sprzężeniami (w każdym roku po 320 BO) – dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez zapewnienie holistycznego wsparcia w placówce, w ramach rehabilitacji ciągłej. Stymulowanie rozwoju poznawczego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Usprawnianie poprzez rehabilitację słuchu i mowy, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w dążeniu do niezależności życiowej.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie

 1. Terapia indywidualna:
  • Terapia indywidualna surdologopedyczna
  • Konsultacje/Pomoc/Zajęcia/Terapia indywidualna surdopedagogiczna
  • Konsultacje/Pomoc/Terapia indywidualna psychologiczna
  • Terapia indywidualna – integracja sensoryczna
 2. Terapia grupowa:
  • Terapia, zajęcia grupowe psychologiczno-pedagogiczne (pedagogiczne, arteterapia, matematyka, psychoedukacja, psychologiczno-pedagogiczne i inne)
  • Terapia grupowa ogólnorozwojowa (logorytmika, gordonki, sensoraczki i inne)
 3. Porady prawne.
 4. Poradnictwo w zakresie protetyki słuchu.
 5. Tłumaczenia symultaniczne (język migowy)

HARMONOGRAM PROJEKTU

Galeria zdjęć