Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ”

Cel projektu

Wejście osób niepełnosprawnych,  głównie osób z wadą słuchu, na otwarty rynek pracy poprzez wykorzystanie metody  zatrudnienia wspomaganego według standardów Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE).
Aktywizacja zawodowa dla 88 osób. Zwiększenie szans na otwartym rynku pracy poprzez zintegrowane działania. Zatrudnienie 53 ON (60%). Utrzymanie zatrudnienia przez 27 osób (50%) spośród zatrudnionych ON przez co najmniej 6 miesięcy.

Uczestnicy

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:

 • mają schorzenie narządu słuchu, niepełnosprawność sprzężoną lub inną niepełnosprawność,
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS lub inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność,
 • posiadają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
 • nie mają pracy lub mają pracę dzięki pomocy trenera pracy, ale potrzebują jeszcze jego pomocy,
 • mają ukończone 18 lat i nie są na emeryturze,
 • mieszkają (na stałe lub czasowo) w Warszawie lub w województwie mazowieckim.
 •  

Formy wsparcia przewidziane w projekcie

 1. Zatrudnienie wspomagane – indywidualne wsparcie trenera pracy (zgodnie ze standardami EUSE), w tym miedzy innymi:
  • uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy i wsparcie w rozwoju zawodowym,
  • wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia.
 2. Specjalistyczne konsultacje indywidualne prowadzone m.in. przez psychologa, prawnika, protetyka słuchu, lekarza medycyny pracy, specjalistę ds. dostępności, eksperta ds. finansów i innych specjalistów wg indywidualnych potrzeb.
 3. Grupowe spotkania i warsztaty tematyczne, na przykład:
  • spotkania z osobami niepełnosprawnymi (m.in. głuchymi), które odniosły sukces w pracy,
  • spotkania z pracodawcami, którzy mają pozytywne doświadczenia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza głuchych),
  • warsztaty z prawnikiem – zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz praw przysługującym osobom niepełnosprawnym,
  • spotkanie z lekarzem medycyny pracy,
  • warsztaty ekonomiczne – zarządzanie własnymi finansami,
  • otwarte dni pracy – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

HARMONOGRAM PROJEKTU