Uwaga! Informujemy, że do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
3) spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej;
4) spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Uwaga: Odkrycie ust i nosa nie jest z zwolnieniem z obowiązku zakrywania ust i nosa. Odkrywamy usta i nos tylko na czas wykonania określonej czynności, np. umożliwienia skomunikowania się z policjantem, lekarzem i innymi osobami.

Na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia znajdują się aktualne zasady i ograniczenia wprowadzane w związku z koronawirusem.

Uwaga PODSTAWA PRAWNA czyli ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII – w związku z koniecznością dostosowania do aktualnej sytuacji stanu epidemii jest zmieniana poprzez wydanie nowego rozporządzenia, dlatego nie podajemy numeru i pozycji dziennika ustaw oraz daty, tylko nazwę przepisu, którego aktualność można sprawdzić w Internecie.

Podopieczni Fundacji ECHO mogą korzystać z pomocy prawnej. Potrzebę mogą zgłosić do Pani Małgorzaty Piątkowskiej tel. 502-255-682, email. malgorzata.piatkowska.echo@gmail.com

Warto mieć przy sobie kartkę z następującą treścią:

JESTEM OSOBĄ GŁUCHĄ.
NIE ROZUMIEM JAK KTOŚ MA ZASŁONIĘTĄ TWARZ.
BARDZO PROSZĘ ODSŁONIĆ USTA. DZIĘKUJĘ.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
3) spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej,
4) spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

PODSTAWA PRAWNA – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII