Małgorzata Dzierżek:

Panie Mecenasie, myślę, że warto pokazać z jakimi prawnymi problemami mogą się borykać
osoby z dysfunkcją słuchu. Może są tacy, którzy mają ten sam problem, a nie wiedzą gdzie się zgłosić, bądź się wstydzą? Przejdźmy zatem do pytań:

Z jakimi najczęściej problemami zgłaszają się osoby niesłyszące? Są to przeważnie osoby mówiące czy migające, a może to ktoś z ich otoczenia?

Dr Michał Urban – prawnik:

Mamy bardzo dużą różnorodność osób z problemami słuchu, które się do mnie zgłaszają. O pomoc prawną proszą zarówno osoby słabosłyszące, jak i osoby głuche. W sprawach dzieci z prośbą o pomoc zwracają się oczywiście rodzice. Problemy są natomiast najróżniejszej natury. Od spraw związanych z niepełnosprawnością (np. odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności) po sprawy konsumenckie, rodzinne, małżeńskie, z komornikami.  

Małgorzata Dzierżek:

Jak często i szybko udaje się rozwiązać problem?

Dr Michał Urban:

Udzielamy pomocy na bieżąco. Zależy od sprawy. Dużo spraw załatwiamy od razu. Niektóre niestety się ciągną, gdy sprawy są skomplikowane. Wtedy konieczny jest stały kontakt z prawnikiem i współpraca. Ważne, aby prawnikowi przedstawić niezwłocznie dokumenty w toczących się sprawach. Trzeba pilnować terminów na odwołania.

Małgorzata Dzierżek:

Gdzie można zapoznać się ze swoimi prawami (ulgi, odszkodowania itp.)? 

Dr Michał Urban:

Na spotkaniach z prawnikiem. W innym wypadku trzeba po prostu czytać na stronach internetowych, ale nie wszystkie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Język prawny nie jest dla wszystkich zrozumiały, dlatego warto zapytać prawnika, gdy mamy problem.

Małgorzata Dzierżek:

W jaki sposób można zwiększyć dostępność w zakresie znajomości swoich praw?

Dr Michał Urban:

Warto uczestniczyć w spotkaniach grupowych z prawnikiem. Korzystać z możliwości rozmowy w ramach porad indywidualnych.  

Pomoc prawna
Pomoc prawna