W 2020 roku odbyły się cztery działania wspierające rehabilitację mowy i słuchu.

  1. ZIMA Z Fundacją -ECHO- wsparcie dla dzieci 0-6 lat odbyło się w terminie od 10 lutego do 14 lutego 2019 roku. Uczestnikami było 29-oro dzieci. Program obejmował zajęcia grupowe Sensoraczki, Gordonki oraz indywidualne logopedyczne, pedagogiczne oraz grupę wsparcia dla rodziców.
  2. ZIMA z Fundacją –ECHO-wsparcie zorganizowane dla ośmiorga dzieci w wieku 5-7 lat w terminie od 17 lutego do 21 lutego 2019 roku. Program obejmował zajęcia grupowe pedagogiczne, ogólnorozwojowe, matematyczne, arteterapię i ogólnorozwojowe.
    Jeden dzień podopieczni spędzili w profesjonalnej pracowni malarskiej.
  3. LATO z Fundacją -ECHO-wsparcie odbyło się w dniach od 10 do 14 sierpnia 2019 roku w siedzibie Fundacji i obejmowało 13-oro dzieci w wieku 0-6 lat.
  4. LATO z Fundacją -ECHO-wsparcie odbyło się w dniach od 17 do 21 sierpnia 2019 roku w siedzibie Fundacji i obejmowało 7-oro dzieci w wieku 6–7 lat.
    Podopieczni przebywali w Fundacji od godziny 8.00 do 17.00 pod opieką specjalistów i opiekunów. Program obejmował zajęcia grupowe psychoedukacyjne, językowe, matematyczne, ogólnorozwojowe, arteterapię.