Koalicja Na Rzecz Ochoty – to partnerstwo lokalne zrzeszające podmioty z różnych sektorów gospodarki, które powstało w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie wspólnie działa w wielu obszarach życia społecznego dzielnicy. Jego inicjatorami byli przedstawiciele takich instytucji, jak:

 • Klub Osiedlowy SURMA
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota
 • Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja


Cele Koalicji to:

 • zintegrowanie aktywnych osób działających na rzecz środowiska lokalnego – Dzielnicy Ochota inicjowanie i realizowanie działań na rzecz Dzielnicy i jej mieszkańców
 • poznanie własnych zasobów, możliwości i potrzeb
 • ułatwienie przepływu informacji
 • zwiększenie skuteczności działań
 • eliminowanie zjawiska dublowania zadań.


Koalicja działa ponad wszelkimi podziałami. Partnerskie relacje dają przestrzeń do podejmowania aktywności przez wszystkich i dla wszystkich koalicjantów. Koalicja to grupa, w której ważną rolę odgrywają wzajemne relacje, dlatego wszyscy przywiązują duża wagę do ich budowania i dobrego utrzymania. Dzięki takiemu podejściu udało się zrealizować wiele zamierzeń. Należą do nich między innymi takie projekty, jak:

 • Klub Integracji Młodzieży Horyzont – klub dla młodzieży także niepełnosprawnej
 • Poznajemy Piękny Umysł – warsztaty edukacyjne dla pracowników Urzędu Dzielnicy Ochoty na temat kontaktu i komunikacji z osobami z niepełnosprawnością
 • Odwiedź nas z Ochotą – dni otwarte dla społeczności lokalnej w ochockich placówkach
 • Ochoczo Razem – kampania informacyjno-edukacyjna dla społeczności lokalnej o potrzebach i możliwościach osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Podwórkowa gwiazdka – świąteczne spotkania
 • Ochotonośni – artystyczne warsztaty integracyjne
 • Ochota na Sport – dzień sportu dla osób z niepełnosprawnościami
 • Integracyjny Piknik Rodzinny na Szczęśliwicach – zapoczątkowany przez Koalicją, a obecnie realizowany przez inny podmiot, ale przy udziale członków Koalicji
 • Dzień Wolontariuszu – wydarzenie o szerszym zasięgu, ale współorganizowane przez Koalicję.


Niektóre z podejmowanych działań prowadzone są cyklicznie, co roku, inne są akcjami jednorazowymi. Jedne obejmują swym zasięgiem seniorów, inne dzieci i młodzież, jeszcze inne osoby
z niepełnosprawnościami. Są też takie adresowane do wszystkich mieszkańców, mające charakter integracyjny i edukacyjny zarazem.


W 2016 roku Koalicja na Rzecz Ochoty obchodziła jubileusz 15-lecia działalności. Burmistrz Dzielnicy Ochoty Pani Katarzyna Łęgiewicz wystosowała list gratulacyjny, podkreślając istotna rolę tego partnerstwa w życiu Dzielnicy. Należy podkreślić, że dobre działanie Koalicji jest zasługą nie tylko samych koalicjantów, ale także dobrego lidera. Funkcję tę od samego początku sprawowała Pani Grażyna Gnatowska. To ona inspirowała i motywowała koalicjantów do wspólnych aktywności. Jej życzliwa, otwarta, fachowa i konsekwentna postawała była i jest dla wielu z nas wzorem i oparciem. Przyszedł rok 2020 – czas pandemii. Życie wielu z nas uległo zmianom, przeobrażeniu. Konieczność pracy zdalnej, odizolowania, kwarantanny wpłynęła znacząco na możliwości współpracy i wzajemne relacje. I chociaż wiele wkoło się zmieniło i zmienia Koalicja na Rzecz Ochoty nadal zgodnie współdziała i realizuje swe podstawowe cele.


Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO – jest członkiem Koalicji niemal od początku. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym tego partnerstwa, współtworzy i współorganizuje różne projekty i wydarzenia. To między innymi tutaj nasi młodzi wolontariusze mają możliwość podejmowania się aktywności i pomocy na rzecz innych osób. Uczą się współpracy na szerszym polu, uczą się odpowiedzialności za siebie i innych, za realizowane zadania, za wizerunek instytucji, którą reprezentują.