W 2019 roku został zorganizowany turnus w dniach od 13.07.2019 – 27.07.2019. Miejscem realizacji turnusu był Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny PIRAMIDA w Mrzeżynie.

Podczas turnusu zorganizowano: zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe,  rekreacyjno-sportowe, kulturalno-oświatowe oraz warsztaty dla opiekunów. Uczestnicy turnusu rozwinęli umiejętności społeczne, poprawili psychofizyczną sprawność.  Nastąpił u nich rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej  oraz społecznej. Wszyscy wrócili do domów bogatsi o nowe przyjaźnie i doświadczenia, opaleni i szczęśliwi.