W 2019 roku odbyły się trzy działania wspierające rehabilitację mowy i słuchu.

  1. ZIMA z Fundacją –ECHO- dla ośmiorga 5-7 latków w terminie od 28 stycznia, do 1 lutego 2019 roku. Program obejmował 5 dniową intensyfikację grupowych zajęć terapeutycznych (pedagogicznych, ogólnorozwojowych, arteterapię) w siedzibie Fundacji-ECHO-.
  2. ZIMA Z Fundacją -ECHO- dla dzieci 0-6 lat odbyło się w terminie od 4 lutego do 8 lutego 2019 roku. Uczestnikami było 25-oro dzieci. Program obejmował zajęcia indywidualne logopedyczne, zajęcia grupowe (logorytmiczne i ogólnorozwojowe). Grupę wsparcia dla rodziców. W godzinach popołudniowych spotkań były dostępne wolontariuszki do opieki nad dziećmi.
  3. LATO z Fundacją -ECHO-wsparcie odbyło się w dniach od 19 do 23 sierpnia 2019 roku w siedzibie Fundacji i obejmowało 8-oro dzieci w wieku 6–7 lat.
    Podopieczni przebywali w Fundacji od godziny 8.00 do 17.00 pod opieką specjalistów i opiekunów. Program obejmował, zajęcia pedagogiczne przygotowujące dzieci do rozpoczęcia nauki w zerówce i pierwszej klasie, zajęcia psychoedukacyjne – wstęp do cyklu zajęć w roku szkolnym 2019/2020