Co to za spotkanie?

Jest to cykliczne spotkanie dorosłych osób głuchych. Podopieczni przychodzą do Fundacji ECHO żeby się czegoś dowiedzieć, np. nt. zmian, jakie nastąpiły w prawie, na temat form pomocy, jakie mogą otrzymać oraz porozmawiać o ważnych dla siebie sprawach, wymienić się doświadczeniami, podzielić troskami i radościami. Tu znajdują zrozumienie i wsparcie.

Jak przebiega takie spotkanie?

Zawsze rozmawiamy o ważnych wydarzeniach, zapraszamy gości, ekspertów, instytucje (byli u nas m.in. pracownicy urzędu skarbowego, przedstawiciele PFRON, urzędu miasta st. Warszawy, policja).

Zawsze jest czas na rozmowy o tym, co u każdego słychać. Uczestnicy jak zawsze spędzają ten czas w miłej atmosferze przy poczęstunku.

Dnia 07.09.2022 r. było pierwsze spotkanie po wakacjach, więc radości nie było końca. Na spotkaniu był obecny tłumacz PJM. Zawsze jest możliwość uczestnictwa online. W czasie pandemii była to doskonała forma kontaktu. Obecnie, każdy, kto nie może przyjechać na spotkanie osobiście np. z powodu choroby, może dołączyć przez platformę ZOOM.

Prowadząca – Pani Wiceprezes Małgorzata Żbikowska poruszyła ważne tematy. Mówiła m.in. o projekcie i o dostępności.

Spotkanie po wakacjach
Spotkanie po wakacjach

Dzięki temu można było się dowiedzieć, że Fundacja wprowadziła już pewne środki ku zwiększeniu dostępności, m.in. obecność pętli indukcyjnej, oznaczenia pomieszczeń z alfabetem Braile’a, a obecność tłumacza PJM na spotkaniach to już standard. Fundacja ECHO stara się rozwijać ten obszar, aby miejsce i działania były dostępne dla jak największej grupy osób. Uczestnicy zostali poproszeni o aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Pani Małgosia powiedziała też o najważniejszych zmianach w prawie od 1 lipca.  Opowiedziała o turnusie rehabilitacyjnym, który planowany jest w lipcu 2023 r. i że warto już teraz pomyśleć o udziale w nim. Było sporo pytań i dyskusja.

Spotkanie hybrydowe
Spotkanie hybrydowe

Bardzo cieszymy się, że nasze miejsce jest przyjazne dla wielu pokoleń, np. dziadkowie uczestniczą w Grupie Samopomocy, córka korzysta ze wsparcia w ramach Zatrudnienia Wspomaganego, a wnuczka uczęszcza do logopedy. To dobrze, że każdy znajduje tu coś dla siebie.

Grupa Samopomocy działa już 4. rok. Działanie to współfinansuje Miasto st. Warszawy.