W dniu 20.11.2023 w Biurze Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2, odbyło się szkolenie dotyczące dostępności lokalu i ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania, skierowanego do różnych organizacji, takich jak szkoły czy fundacje,
głównym celem było omówienie procedur ewakuacyjnych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników, zarówno osób o pełnej sprawności, jak i z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W trakcie prezentacji skupiono się na zagadnieniach związanych z zapewnieniem dostępności lokalu i strategii efektywnej ewakuacji.. W części praktycznej uczestnicy poznali różne środki wspomagające ewakuację, takie jak np. krzesełko transportowe dla osób z ograniczoną mobilnością. To bardzo praktyczna rzecz, ze względu na niską cenę i łatwość przechowywania w porównaniu do drogich, zajmujących dużo miejsca schodołazów.  

Podczas spotkania szczegółowo omówiono też pojęcia, takie jak Indywidualny Plan Ewakuacji, mający na celu identyfikację potrzeb osób wymagających wsparcia podczas ewakuacji. Dokument jest jednym z działań ujętych w standardach dostępności m.st. Warszawy.
Dodatkowo wyjaśniono czym jest Łańcuch Dostępności, czyli schemat ukazujący sekwencyjny charakter dostępności i podkreślający, że przerwanie któregokolwiek etapu może sprawić, że cała przestrzeń stanie się niedostępna.

Ciekawym przypadkiem omawianym na szkoleniu było to, że dla osób głuchych ważnym sygnałem informującym o zagrożeniu jest sygnał świetlny, który z kolei może być źle odbierany dla osób z autyzmem lub z zespołem Aspergera.

A zatem nie jest łatwo zapewnić dostępność wszystkim osobom w jednakowym stopniu.

Krzesełko transportowe do ewakuacji.