23 maja 2024 Aleksandra Włodarska vel Głowacka została zaproszona do Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zostały przedstawione badania, w których uczestniczyły Nasze dzieci w wieku 8,9,10 lat.

Projekt prowadziła dr Marzena Rusanowska. Badania miały na celu naukowe zbadanie procesu czytania napisów u dzieci z uszkodzeniami słuchu w porównaniu do dzieci słyszących podczas oglądania obrazu video z lektorem języka migowego, lektorem wraz z napisami oraz samymi napisami. 

Wyniki badania są znakomite. Poznawczo nasze dzieci nie różnią się od słyszących rówieśników. Czytają w tym samym tempie i z bardzo dobrym zrozumieniem tekstu co ich słyszący rówieśnicy.

Uznano, że to zasługa rehabilitacji w Fundacji-ECHO- i przedstawionego tam przez panią Prezes naszego modelu wsparcia -ECHO-PROGRES.

GRATULACJE DLA NASZYCH WSPANIAŁYCH DZIECI I ICH  RODZICÓW!

WIELKIE UZNANIE DLA PRACY, METOD I ZAANGAŻOWANIA SPECJALISTÓW FUNDACJI-ECHO-!!!!!!

Całość badania zostanie udostępniona po jego opublikowaniu.

Zobacz tłumaczenie