Małgorzata Dzierżek:

Jaka jest rola Trenera Pracy?

Ewa Wojdyr:

Trener pracy to osoba, która powinna mieć wiedzę z zakresu i specyfiki rożnego rodzaju niepełnosprawności, posiadać znajomość i orientację na rynku pracy, posiadać wiedzę z zakresu ustawy dotyczącej zatrudniania osób z niepełnosprawnością na zamkniętym i otwartym rynku pracy, oraz kodeksu pracy. To osoba współpracująca z pracodawcami w zakresie szkoleń zatrudniania, wprowadzania oraz bieżącego kontaktu z pracownikiem. Zatem to osoba o szerokich zdolnościach interpersonalnych.

Trener pracy wspiera osoby z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu pracy od momentu przygotowania CV poprzez wspieranie i czynny udział w poszukiwaniu ofert, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, uczestniczenie w niej, potem wprowadzenie do pracy i stały monitoring w miejscu pracy. Ogromną rolę odgrywa też przygotowanie miejsca pracy – chodzi o szkolenie zespołu, w którym będzie pracowała osoba z niepełnosprawnością.

Małgorzata Dzierżek:

Łatwiej znaleźć pracę samemu czy pomoc Trenera Pracy jest niezbędna?

Ewa Wojdyr:

Osoby z niepełnosprawnością często wchodzą na rynek pracy albo po dłuższej przerwie albo po niepowodzeniach zawodowych. Trener pracy zazwyczaj dobrze zna osobę podejmującą zatrudnienie, jej słabe i mocne strony, możliwości i ograniczenia, jak i plany zawodowe oraz marzenia. Ponadto posiada orientacje i doświadczenie na rynku pracy. Potrafi dokonać właściwej analizy zarówno ofert pracy, jak i możliwości kandydata. Trener pracy jest osobą, która łączy pracownika z pracodawcą zarówno w sposób bezpośredni, czyli kontaktując się z pracodawcą w celu znalezienia oferty pracy, jak i również poprzez wszelkie działania zmierzające do zatrudnienia osoby z orzeczeniem. W przypadku osób Głuchych szczególnie niezbędny jest Trener pracy znający język migowy i specyfikę pracy z osobami Głuchymi. Bardzo często pomoc trenera pracy w  znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia jest wręcz niezbędna. Tylko niewielki procent osób Głuchych samodzielnie znajduje pracę. Głównym powodem jest problem w komunikacji z osobami słyszącymi, słaba znajomość języka polskiego oraz potrzeba wyjaśnienia specyfiki zatrudnienia poprzez język migowy. Trener pracy motywuje do szukania pracy. Szukanie pracy to też praca.

Małgorzata Dzierżek:

Na jakie stanowiska najchętniej zatrudniają się osoby z wadą słuchu? Jest to praca biurowa czy fizyczna?

Ewa Wojdyr:

Osoby głuche podejmują pracę na różnych stanowiskach, bardzo często jest to praca fizyczna.

Pracodawcy niezbyt chętnie przyjmują osoby głuche na stanowiska biurowe z powodu trudności w komunikacji i słabej znajomości języka polskiego.

Tu jest ogromna rola trenera pracy, który wyjaśnia specyfikę niepełnosprawności, pokazuje dobre strony zatrudnienia osoby głuchej, jej kulturę i funkcjonowanie, jak również oferuje pełne wsparcie przy wprowadzeniu do pracy i utrzymaniu w zatrudnieniu.

Ponadto wypracowuje wspólne rozwiązania w celu poprawy komunikacji dla płynnej współpracy i osiągnięcia samodzielnej pracy w przyszłości.

Jest to proces, nie dzieje się to ani szybko ani od razu.

Jednakże rynek pracy otwiera się. Pracodawcy zauważają, że osoby głuche są bardzo dokładne, spostrzegawcze i potrafią wykonywać pracę biurową jak osoby zdrowe. Ponadto osoby głuche mają coraz wyższe kwalifikacje zawodowe co też jest bardzo pożądane na rynku pracy.

Małgorzata Dzierżek:

Z jaką motywacją przychodzi im szukanie pracy?

Ewa Wojdyr:

Bywa różnie. Osoby głuche przychodzą do trenera pracy zazwyczaj bardzo zmotywowane do poszukiwania pracy.  Często też oczekują, że otrzymają już gotowe oferty i podejmą pracę od zaraz.

Nie zawsze się to udaje. Często trzeba włożyć dużo pracy i zaangażowania, aby znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie. Tu znowu rola trenera pracy, który musi wspierać i motywować do poszukiwań. Zachęcać do samodoskonalenia, odbywania kursów czy szkoleń mogących pomoc w zatrudnieniu, jak własnym samorozwoju.

Małgorzata Dzierżek:

Jak szybko się zniechęcają, gdy nikt nie odpowiada na ich CV?

Ewa Wojdyr:

W przypadku braku odpowiedzi na wysłane oferty bardzo szybko się zniechęcają, są drażliwe, tracą pewność siebie i czują się lekceważone. W takiej sytuacji często trener pracy kontaktuje się z pracodawcą, do którego była wysłana aplikacja i pyta o możliwość zatrudnienia.

Małgorzata Dzierżek:

Gdy znajdują już zatrudnienie, to jak długo utrzymują to zatrudnienie?

Ewa Wojdyr:

W przypadku osób pracujących na stanowiskach pracownika fizycznego bardzo często występuje wysoka rotacja pracowników, zwłaszcza przy braku pomocy w komunikacji oraz rozwiązywaniu bieżących problemów, bardzo często rzucają pracę i szukają kolejnej. Osoby Głuche muszą wiedzieć, że mają prawo upominać się o kontakt z trenerem pracy czy tłumaczem języka migowego.

Pracodawca musi respektować i szanować taką potrzebę pracownika, tylko wtedy jest szansa na obopólną satysfakcję z pracy i zatrudnienia.

W przypadku pracowników biurowych obserwujemy dłuższy staż w pracy, chęć rozwoju i większą motywację do pracy.

Bardzo ważnym aspektem jest atmosfera w miejscu pracy, jak również to, czy osoba Głucha pracuje sama czy w większej grupie osób Głuchych. Obserwujemy, że osoby głuche pracujące w zespołach lepiej integrują się z osobami słyszącymi, nie czują się wyobcowane i osamotnione w  miejscu pracy.