Fundacja-ECHO- podjęła wyzwanie! Wszyscy migają: Języki migowe nas jednoczą!

Światowa Federacja Głuchych zaprasza podczas obchodów  Święta Języków Migowych w 2022 do dołączenia do wyzwania dla globalnych liderów. Świat po raz kolejny podkreślił jedność, jaką tworzą nasze języki migowe. Społeczności głuchych, rządy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą kontynuować swoje wspólne wysiłki – ręka w rękę – w zakresie wspierania, promowania i uznawania narodowych języków migowych jako części tętniącego życiem i zróżnicowanego krajobrazu językowego swoich krajów. Przywódcy państw – czy to premierzy, prezydenci, inni urzędnicy państwowi, członkowie parlamentów, członkowie rad miejskich – w tym roku migają „Języki migowe nas jednoczą!” w swoim narodowym języku migowym.

(link do tekstu Światowej Federacji Głuchych)

http://wfdeaf.org/iwdeaf2022/