W dniach 8–9 września 2023 r. uczestniczyliśmy w XIX  Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, w Centrum Kreatywności Targowa.

Organizatorem forum była Federacja Mazowia, która zaprosiła mazowieckie fundacje, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe czy spółdzielnie socjalne do wspólnego spotkania!

Zaproszono także urzędników współpracujących z organizacjami pozarządowymi w urzędach miast, gmin i starostwach powiatowych, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także samorządowców – wójtów, burmistrzów, starostów powiatowych, a także ich zastępców oraz sekretarzy i radnych! Były rozmowy o tym, w jaki sposób rozwijać współpracę.

Była to okazja do sieciowania, inspiracji, zdobywania wiedzy i nowych kontaktów.

Pierwszego dnia świętowaliśmy 20-lecie Federacji Mazowii. Fundacja ECHO jest organizacją współzałożycielską i cały czas jest członkiem Federacji.