Pani Prezes Aleksandra Włodarska vel Głowacka oraz Pani Wiceprezes Małgorzata Żbikowska uczestniczyły w XXVI Kongresie Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, który odbył się w dniach 7 – 9 października 2022 roku.

Program obejmował różne zagadnienia, m.in. z zakresu dopasowywania aparatów słuchowych, w tym mało popularnych aparatów kostnych. O tym, że w procesie dopasowywania aparatów należy brać pod uwagę wiele czynników mówiło wielu prelegentów licznych wykładów i warsztatów. Rekomendowano pomiary na uchu rzeczywistym i stosowanie pomiarów REM przy doborze aparatów słuchowych. Warto więc o to pytać protetyka, gdy chcemy kupić nowe aparaty. Rozszerzenie diagnostyki jest zatem wyzwaniem dla samych protetyków, a jednocześnie szansą dla pacjenta na uzyskanie lepszych efektów. Zwracano uwagę na to, aby poprzez wysokiej jakości opiekę protetyczną zapewnić jak najwyższy komfort słyszenia i poprawić jakość życia osoby słabosłyszącej. Nawiązano również do implantowania, które staje się niekiedy jedynym rozwiązaniem, gdy aparaty słuchowe nie dają korzyści. Kwalifikacja do implantu, wybór modelu, który zostanie wszczepiony, jest procesem wielce złożonym, a pacjent powinien mieć rzetelną informację, aby móc podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Uczestnicy kongresu mogli także odwiedzić 11 stoisk różnych producentów i dystrybutorów aparatów słuchowych, sprzętów i urządzeń wspomagających słyszenie, narzędzi pielęgnacyjnych i innych akcesoriów.

Kongres uświetnił koncert fortepianowy Grzegorza Płonki.

Nasz udział w tym wydarzeniu jak zawsze wzbogaca nas o wiedzę, z którą się z Wami dzielimy. Szczególnie cenne jest to w sytuacji, gdy trafiają do Fundacji rodzice z maleńkimi dziećmi, którzy nie mają żadnego doświadczenia. Wieloletnia współpraca z różnymi firmami zaowocowała przed laty stworzeniem banku aparatów słuchowych, które w miarę możliwości wypożyczamy do przetestowania, czy też do czasu zakupu nowego sprzętu.