TURNUSY WYJAZDOWE

Turnusy rehabilitacyjne są sprawdzoną formą wsparcia, która daje możliwość połączenia terapii z odpoczynkiem i rekreacją. Stanowią one bodziec do dalszej pracy. Rodzice, którzy na co dzień realizują te trudne zadanie, uczestnicząc w spotkaniach i wykładach poszerzają swoją wiedzę, a ich dzieci osiągają coraz to większe sukcesy. Program turnusu może obejmować różne formy i rodzaje zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, a także inne specjalistyczne oraz indywidualne, wynikające z jego specyfiki i potrzeb uczestników.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 72 oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych [Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 1694].

NABÓR NA TURNUS REHABILITACYJNY 2023

Zobacz relacje i galerie zdjęć z naszych Turnusów:

STACJONARNE WSPARCIE

Działania wspierające rehabilitację słuchu i mowy odbywają się w siedzibie Fundacji-ECHO-. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku włącznie. Prowadzone są z reguły w dwóch grupach wiekowych dla dzieci 0-5 i 5-7 lat . We wsparciu uczestniczy od 5 do 30 podopiecznych. Celem działań jest wielospecjalistyczna, zintensyfikowana stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, językowego małego dziecka z uszkodzonym słuchem, dodatkowymi niepełnosprawnościami oraz włączenie w proces terapii środowiska rodzinnego dziecka, jak i zapewnienie optymalnego rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka. Dostarczenie rodzinom specjalistycznej pomocy i wsparcia i przygotowanie dziecka do integracji społecznej na poziomie grupy rówieśniczej.

Zobacz relacje i galerie zdjęć z naszych zajęć stacjonarnych: