Polska Fundacja Pomocy

Dzieciom Niedosłyszącym
-ECHO-
Realizuje projekt

Aktywni i niezależni

Wszystkie teksty powstają w ramach projektu ze środków m.st. Warszawy. Zapraszamy na spotkanie z ratownikiem medycznym
26.06 o godzinie 16:00 w Fundacji ECHO odbędzie się spotkanie z ratownikiem medycznym. Opowie on o udzielaniu pierwszej …
Czytaj dalej

3 marca – Światowy Dzień Słuchu
3 marca 2024 r. wypada Światowy Dzień Słuchu ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która w tym roku …
Czytaj dalej

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu jest z Fundacją ECHO
19 grudnia 2023 wraz z grupą wspaniałych osób z firmy IKEA Purchasing Services Poland sp. z o.o. w ramach #wolontariatpracowniczy…
Czytaj dalej

Spotkania wigilijne
Jak co roku, grupy młodzieży i dorosłych zorganizowały spotkania wigilijne. Wigilie odbywały się 6, 9 i 15 grudnia 2023 roku w siedzibie…
Czytaj dalej

Dostępna wspinaczka
Myśleliście kiedyś by spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, ale obawialiście się bariery komunikacyjnej z instruktorem? Cz…
Czytaj dalej

Szkolenie z dostępności lokalu i ewakuacji.
W dniu 20.11.2023 w Biurze Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2, odbyło się szkolenie dotyczące dostępności lokalu i ew…
Czytaj dalej

Koło-Naukowe-Legislacja
6 października 2023 r. odbyło się spotkanie, na które zaprosili nas członkowie Koła Naukowego „Legislacja”. Koło jest organizacją studenc…
Czytaj dalej

Konferencja „Realizacja ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”
11 września 2023 roku odbyła się konferencja „Realizacja ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” organi…
Czytaj dalej

XIX  Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych
W dniach 8–9 września 2023 r. uczestniczyliśmy w XIX Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie odbyło się w Cen… 
Czytaj dalej

Koniec pandemii COVID-19
Stan epidemii obowiązywał od 20 marca 2020 r. do 16 maja 2022 r. kiedy to zmieniono stan epidemii na stan zagrożenia epidemicznego…
Czytaj dalej

Relacja Top Model
W dniu 10 lutego 2023 r. podczas spotkania dla młodzieży i dorosłych w Fundacji ECHO była niecodzienna niespodzianka! 😊. Weronika…
Czytaj dalej

Aktywność Zawodowa Osób Niesłyszących cz. I 
Jak Pan ocenia skuteczność znajdowania pracy przez osoby niesłyszące? Obecnie wiele osób Głuchych/słabosłyszących coraz lepiej radzi…
Czytaj dalej

Aktywność Zawodowa Osób Niesłyszących cz. II 
Czym jest zatrudnienie wspomagane? Zatrudnienie Wspomagane to innowacyjna forma wsparcia dla osób poszukujących pracy, w przy- …
Czytaj dalej

ZATRUDNIENIE OCZAMI TRENERA PRACY – wywiad z Ryszardem Czernickim
Jaka jest rola Trenera Pracy? Ryszard Czernicki: Pomoc w znalezieniu pracy i utrzymaniu jej, motywowaniu do działania i do rozwoju …
Czytaj dalej

Wsparcie trenera pracy – wywiad z Ewą Wojdyr
Jaka jest rola Trenera Pracy? Ewa Wojdyr: Trener pracy to osoba, która powinna mieć wiedzę z zakresu i specyfiki rożnego rodzaju niepeł-…
Czytaj dalej

Pomoc Prawna – wywiad z Michałem Urbanem
Panie Mecenasie, myślę, że warto pokazać z jakimi prawnymi problemami mogą się borykać osoby z dysfunkcją słuchu. Może są tacy,  …
Czytaj dalej

XXVI Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu – byłyśmy tam dla Was
Pani Prezes Aleksandra Włodarska vel Głowacka oraz Pani Wiceprezes Małgorzata Żbikowska uczestniczyły w XXVI Kongresie Polskiego …
Czytaj dalej

Kultura Głuchych
Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Głuchych chcielibyśmy pokazać, że od kilku lat jesteśmy coraz bardziej dostępni również dla głu-…
Czytaj dalej

Wszyscy migają: Języki migowe nas jednoczą!
Światowa Federacja Głuchych zaprasza podczas obchodów  Święta Języków Migowych w 2022 do dołączenia do wyzwania dla globalnych …
Czytaj dalej

Piknik Szczęśliwicki
Po dwóch latach przerwy, w końcu mogliśmy wrócić do Parku Szczęśliwickiego na  coroczny Piknik Szczęśliwicki 🙂 Jest to Rodzinny   …
Czytaj dalej

UWAŻAJ NA FAŁSZYWE SMS-Y
Wyobraźcie sobie, że otrzymaliście SMS-a z prośbą o dopłatę do przesyłki w wysokości 1,70 zł – z linkiem do płatności, a tak się składa, …
Czytaj dalej

Spotkanie Grupy Samopomocy  
Co to za spotkanie? Jest to cykliczne spotkanie dorosłych osób głuchych. Podopieczni przychodzą do Fundacji ECHO żeby się czegoś …
Czytaj dalej

3 marca Światowy Dzień Słuchu
Jak dbać o słuch? Słuch to jeden z 5-ciu podstawowych zmysłów człowieka. Tradycyjnie są to: słuch, wzrok, węch, smak i dotyk. Jednak …
Czytaj dalej

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO- w grudniu 2021 uzyskała dotację z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na projekt zatytułowany AKTYWNI I NIEZALEŻNI. 
Projekt będzie realizowany przez 3 lata – od 3 grudnia 2021 do 30 listopada 2024 r.

Projekt pod nazwą ,,Aktywni i niezależni ’’ obejmuje aktywizację społeczną i zawodową osób z wadami słuchu i mowy i/lub sprzężeniami.

Cel projektu

 • aktywizacja społeczna – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania społecznego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
 • aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w formie zatrudnienia
  wspomaganego,
 • wzrost aktywności zawodowej oraz poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, poprzez działania zwiększające ich kompetencje.

DLA KOGO PROJEKT

Uczestnikami projektu mogą być: 

 • mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy;
 • osoby głuche i słabosłyszące, lub ze sprzężeniami, zarówno młodzież od 15 roku życia, jak i dorośli bez ograniczeń wiekowych;
 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument równoważny orzeczeniu, potwierdzający niepełnosprawność.

W 3-letnim okresie planujemy pomóc 160 osobom z niepełnosprawnościami i 40 osobom z ich otoczenia.

 

W ramach projektu oferujemy
następujące formy wsparcia:

 • grupy samopomocy dla młodzieży, dorosłych, dla rodziców/opiekunów,
 • wsparcie pedagoga (konsultacje/interwencje/zajęcia),
 • wsparcie psychologa (konsultacja/terapia indywidualna),
 • wsparcie asystenta (pomoc w załatwianiu różnych spraw i realizacji określonych celów),
 • pomoc prawną,
 • aktywizację zawodową w formie zatrudnienia wspomaganego przy pomocy trenera pracy,

Z ww. wsparcia może skorzystać także najbliższe otoczenie podopiecznych (m.in. rodzice/opiekunowie).
We wszystkich działaniach projektu będą pomagać tłumacze języka migowego zgodnie z potrzebami.

Projekt obejmuje także działania w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej. Będziemy dzielić się wiedzą i uważnie słuchać jakie potrzeby mają nasi podopieczni bez względu na rodzaj niepełnosprawności. W miarę możliwości będziemy się starali tym potrzebom sprostać. Zapewniamy możliwość dostosowania sposobów komunikowania się do preferencji osób biorących udział w projekcie podczas spotkań grupowych, jak i indywidualnych. Będzie można zatem skorzystać ze wsparcia tłumacza języka migowego, a także z pętli indukcyjnej i systemu FM w odbiorze informacji w języku polskim drogą słuchową.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą:

 • zgłosić się do p. Aleksandry Włodarskiej vel Głowackiej email: awlodarskavel@gmail.com, tel. 502 213 356 lub do
 • do  p. Małgorzaty Żbikowskiej email: malgorzata.zbikowska@fundacja-echo.pl tel. 502-255-682. Osoby Głuche mogą skontaktować się z p. Żbikowską przez kamerę na WhatsApp lub Signal lub Messenger lub Telegram lub Viber.

Biuro Fundacji -ECHO- znajduje się przy ul. Grójeckiej 65A w Warszawie (drugie piętro, domofon nr 7).